Generatywna sztuczna inteligencja, jak ChatGPT – reprezentująca ją technologia, ma ogromny wpływ na różne branże, zmieniając modele biznesowe oraz sposób działań firm. Jej rozwój ma konsekwencje dla wszystkich, również dla pracowników, których zawody czy specjalizacje wymagają wysokich kwalifikacji.

Na całym świecie inwestycje w sztuczną inteligencję są rekordowe i stale rosną. Rozwój generatywnej sztucznej inteligencji, opartej na przetwarzaniu ogromnych ilości danych i obsługiwanej w języku naturalnym, budzi zainteresowanie inwestorów i przedsiębiorców, ale też oczekiwania biznesu.

ODCZUWALNE POZYTYWY

Ogromne korzyści, jakie już dziś zapewnia generatywna sztuczna inteligencja, widzimy przede wszystkim w obsłudze klienta, marketingu i sprzedaży, inżynierii oprogramowania oraz badaniach i rozwoju. Obecnie nawet połowa interakcji z klientami w bankowości, telekomunikacji i sektorze publicznym w USA jest obsługiwana z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. A to dopiero początek, ponieważ technologia ta jest w stanie coraz lepiej odpowiadać na zapytania klientów, analizując jednocześnie zdecydowanie więcej danych, niż przetwarza człowiek. Żyjemy w czasach „now” – klienci bardzo wysoko cenią sobie nie tylko wysoką jakość obsługi zapytań, lecz także czas i dostępność, w tym w godzinach nocnych i porannych, czyli dokładnie wtedy, kiedy potrzebują i chcą uzyskać odpowiedzi na pytania.

Podobne korzyści widoczne są w działaniach marketingowych. Dzięki lepszemu i szybszemu wykorzystaniu danych, generatywna sztuczna inteligencja tworzy spersonalizowane komunikaty dostosowane do indywidualnych zainteresowań, preferencji i zachowań klientów. Ponadto wspiera tworzenie projektów reklamowych, postów w mediach społecznościowych i opisów produktów. Prowadzi to do oszczędności czasu i zasobów, poprawy wyników, zwiększenia produktywności i generowania większych przychodów. Pozwala też pracownikom poświęcać czas na kreatywne zadania i poszukiwanie nowych rozwiązań.

TRANSFORMACJA NA RYNKU KOMPETENCJI

W rezultacie zmian dyktowanych przez generatywną sztuczną inteligencję i powiązane technologie następuje istotna transformacja na rynku pracy. AI przyczynia się do obniżenia kosztów związanych zarówno z pracą, jak i z czasem i kapitałem, wpływając na strukturę kosztów firm oraz ich łańcuchy wartości. Przekłada się również na konieczność zdobywania nowych kompetencji i ciągłego rozwoju pracowników. Wzrost znaczenia sztucznej inteligencji powoduje konieczność zdobywania nowych umiejęt- ności zgodnych z trendami.

Zmiany oraz potrzeba wsparcia w nauce nowych umiejętności czy przekwalifikowaniu dotyczyć będą wszystkich, również osób z wyższym wykształceniem i wysokimi kompetencjami zawodowymi. Warto przy tym podkreślić, że coraz szersze zastosowanie sztucznej inteligencji nie musi wiązać się ze spadkiem zatrudnienia czy wręcz wzrostem bezrobocia. Historia pokazuje, że wraz z rewolucją przemysłową jedne miejsca pracy straciły na znaczeniu, a równocześnie powstały nowe, bardziej produktywne. Nawet jeśli liczba nowych specjalizacji nie zrekompensuje tych, które zostaną zautomatyzowane, widzimy wiele czynników, które ten wpływ na rynek pracy złagodzą. To m.in. proces starzenia się populacji prowadzący do wolniejszego napływu nowych pracowników. Ponadto coraz więcej firm myśli o skróconym, nawet czterodniowym tygodniu pracy.

Przemiany na rynku pracy będą wymagały rozważnej, długoterminowej polityki ekonomiczno-społecznej, w tym polityki edukacyjnej, aby odpowiednio przygotować przyszłych pracowników do wyzwań wynikających z rewolucji technologicznej. Firmy, które sprawnie i szybko dostosują się do zmian, zyskają przewagę.

PO PIERWSZE ROZWÓJ

Zainteresowanie rozwojem i zdobywaniem wiedzy związanej z nowymi technologiami i sztuczną inteligencją towarzyszy dziś zarówno pracownikom myślącym o swojej przyszłości, jak zarządzającym firmami czy zespołami. Poświęcone rynkowi pracy i pracownikom raporty „Future of jobs”, przygotowywane przez World Economic Forum, od lat wskazują zresztą na tzw. 3xR: re-think, re-skill, re-de- sing, czyli ponowne przemyślenie strategii dostarczania wartości na rynek, nowe umiejętności pracowników i zmianę pracy jako takiej właśnie na wspieraną technologią, gdzie ma ona wspierać, a nie zastępować człowieka.

W odpowiedzi na zmieniające się otoczenie uczelnie biznesowe na całym świecie wprowadzają kierunki studiów oraz programy rozwojowe związane ze sztuczną inteligencją do swojej oferty. Zarówno programy dyplomowe, jak i podyplomowe oraz kursy czy szkolenia w tej dziedzinie oferują wiedzę teoretyczną oraz możliwość zdobycia praktycznych umiejętności. Przygotowują przy tym przyszłych liderów do pracy w niezwykle dynamicznym środowisku technologicznym. Solidna edukacja to szansa na zdobycie przewagi konkurencyjnej na przyszłym rynku pracy, a także uczestniczenia w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań. Zwłaszcza że współpraca ze sztuczną inteligencją to przyszłość – zarówno liderów, jak i całych organizacji. To potencjał do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, nowe możliwości kariery i rozwój umiejętności.

Zapraszamy do lektury całego artykułu w miesięczniku Personel i Zarządzanie

Autorka: dr Karolina Małagocka