Turcja, Indie, Afryka Północna oraz Ukraina to przykłady rynków, które w długotrwałej perspektywie mogą stanowić atrakcyjne możliwości dla inwestorów. Polskie firmy, planując ekspansję zagraniczną, powinny zwrócić uwagę na te, mniej oczywiste, rynki. Taki był gówny debaty poświęconej finansowaniu międzynarodowych inwestycji polskiego biznesu podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu (5-7 września 2023 r.).

Większość polskich inwestycji zagranicznych skupia się na Europie, jednakże w trakcie dyskusji podkreślano, że z perspektywy inwestorów, rynki poza Unią Europejską mogą stawać się coraz bardziej atrakcyjne. Pomimo wyższego poziomu ryzyka związanego z inwestycjami w odległych geograficznie i kulturowo regionach, przedsiębiorcy mogą korzystać z rozwiązań takich jak PFR TFI i KUKE, które pozwalają na ograniczenie go oraz zabezpieczenie.

Podwajamy siłę finansową polskich firm poprzez finansowanie do 50 proc. kosztów inwestycji na rynkach międzynarodowych – zadeklarował Marcin Prusak, zarządzający Funduszem Ekspansji Zagranicznej w PFR TFI.

Polscy przedsiębiorcy, którzy planują długoterminowy rozwój biznesu za granicą, muszą uwzględniać demograficzne i gospodarcze trendy na rynkach międzynarodowych. Afryka, choć może wydać się obecnie nieoczywistym wyborem, ze względu na rosnącą populację, może stanowić strategiczny obszar inwestycyjny. Podobnie atrakcyjne są Indie, gdzie liczba ludności i gospodarka ciągle rosną. To kraje, które zyskują na znaczeniu z perspektywy inwestycyjnej.

Turcja stanowi także rynek. Charakteryzuje się ekspansywną gospodarką i dostępem do dwóch kontynentów, co sprawia, że jest atrakcyjnym celem inwestycji. Wskazał także, że Stany Zjednoczone, choć ryzykowne pod pewnymi względami, są nieoczywistym rynkiem wartym rozważenia.

Ograniczyć ryzyko

Firmy często korzystają z ubezpieczeń inwestycyjnych oferowanych przez KUKE. Współpraca z KUKE pomaga zabezpieczyć kapitał przed ryzykami kredytowymi, politycznymi, a także katastrofami naturalnymi czy skutkami zmian klimatycznych.

Uczestnicy debaty byli zgodni, że niezależnie od wybranego rynku, kluczowym elementem jest strategia. Marcin Witczak, prezes zarządu Laude Smart Intermodal, podkreślił, że sukces każdej inwestycji zależy od dokładnej analizy, planu, odpowiedniego przygotowania i szybkiego reagowania. Strategia jest fundamentalna zarówno dla przedsiębiorców, jak i instytucji finansowych wspierających inwestycje.

Dyrektor Marcin Prusak z PFR TFI podkreślił, że przedsiębiorcy ubiegający się o finansowanie z Funduszu Ekspansji Zagranicznej muszą przedstawić przemyślaną strategię na rynkach zagranicznych, szczegółowy plan i gruntowną analizę. Firmy muszą również posiadać stabilny przepływ gotówki na rodzimym rynku, aby pokazać, że decyzja o ekspansji jest przemyślana i mierzona.

Podsumowując, Janusz Władyczak, prezes KUKE, zauważył, że polscy przedsiębiorcy, dzięki instrumentom finansowym i rozwojowym oferowanym przez instytucje takie jak KUKE i PFR TFI, mogą budować swoją obecność na światowych rynkach i osiągać sukcesy na arenie międzynarodowej. Nowa generacja przedsiębiorców patrzy na biznes międzynarodowy z otwartością, co sprawia, że inwestycje w odległych regionach stają się coraz bardziej atrakcyjne.