Od wprowadzenia bota ChatGPT w listopadzie 2022 r. sztuczna inteligencja (AI) stała się tematem ożywionych dyskusji. Raport Światowego Forum Ekonomicznego „Top 10 Emerging Technologies of 2023”, opublikowany w czerwcu br., wymienia AI jako jedną z kluczowych nowo powstających technologii. Porusza także kwestię zastępowania miejsc pracy przez nowe technologie. Jak dział HR powinien się do tego przygotować?

Raport Światowego Forum Ekonomicznego definiuje generatywną AI jako technologię, która „może syntezować to, czego nauczyła się z gigantycznych zbiorów danych, aby tworzyć i intuicyjnie wydobywać nowe informacje w oryginalny sposób”. Innymi słowy, AI ma zdolność do produkcji unikalnych treści poprzez analizę wzorców danych.

WIĘCEJ PRACY Z SENSEM

Raport Goldman Sachs z 23 kwietnia wskazuje, że potencjał AI do podniesienia globalnego PKB jest imponujący, bo aż o 7 proc. Biorąc pod uwagę możliwości wzrostu produktywności, wynikające z wykorzystania nowych technologii, można uznać za wielce prawdopodobne, że praca osób o niższych kwalifikacjach zostanie zastąpiona przez AI. Przejmując takie zadania, jak generowanie pomysłów czy pomoc w edycji, modele AI mogą redefiniować rolę ludzi, przesuwając akcenty z początkowego tworzenia treści w kierunku bardziej zaawansowanych etapów. Mogą na tym skorzystać również pracownicy o niższych kwalifikacjach, bo im więcej pracy podstawowej zostanie zautomatyzowane, tym więcej odpowiedzialnych zadań będą oni mogli wykonać na swoich stanowiskytach. Jeśli do tego dojdą równoczesne procesy upskillingu, może prowadzić to do zwiększenia satysfakcji z pracy i wzrostu pewności siebie u pracowników.

Dziś nie chodzi o to, w jaki sposób podzielić zadania między ludzi a technologię. Dziś chodzi o to, jak tworzyć nową wartość, wykorzystując nowe sposoby pracy.

CZYM JEST UPSKILLING

To proces nauki nowych umiejętności lub doskonalenia już posiadanych. Upskilling często jest używany w kontekście ciągłego kształcenia i rozwoju w bieżącej roli zawodowej. Pracownik może bowiem uczyć się nowych technologii, metod lub narzędzi, które pomogą mu być bardziej wydajnym na swoim obecnym stanowisku. Automatyczne kodowanie może na przykład uczynić pracę programistów bardziej efektywną i pozwolić im skupić się na zadaniach o wysokiej złożoności i bardziej subiektywnym charakterze. Narzędzia AI mogą też automatyzować powtarzalne zadania związane z wprowadzaniem danych, umożliwiając ludziom skupienie się na bardziej skomplikowanych i kreatywnych aspek- tach swojej pracy. AI może również pomagać w zadaniach twórczych i generowaniu treści, wpływając na pracę osób zajmujących się stroną artystyczną. Na przykład projektanci i graficy mogą korzystać z narzędzi opartych na AI do generowania projektów i układów oraz do tworzenia grafik i elementów wizualnych.

W biznesie w takich działach, jak marketing, sprzedaż i HR potrzebne umiejętności szybko się zmieniają. Podstawowe systemy dla tych stanowisk stają się zorientowane na dane, ale aby dobrze wykorzystać te dane, potrzebne są osoby, które wiedzą, jak ich używać! W branży finansowej narzędzia AI mogą pomagać w analizie danych, dostarczając analitykom szybszych i dokładniejszych informacji.

Zapraszamy do lektury całego artykułu w miesięczniku Personel i Zarządzanie

Autorzy: Nadia Kirova, Nikolay Kirov