Początek roku nie rozwiał niepewności dotyczących kształtowania się cen energii, a wręcz je  umocnił. Zarówno odbiorcy instytucjonalni, firmy oraz odbiorcy prywatni mają świadomość nieuniknionego wzrostu cen. W tym kontekście szczególnie istotne jest poszukiwanie dróg oszczędności i optymalizacji istniejących metod pozyskania energii.  Wyraźnie widocznym trendem jest również dążenie do redukcji zanieczyszczania atmosfery i wszelkich dalszych obciążeń wynikających z procesu produkcji energii.

Odpowiedzialność władz lokalnych za zanieczyszczenia atmosfery generowane przez lokalne ciepłownie wreszcie staje się faktem. Szczególnie, że na mapie Europy wiele regionów Polski zajmuje niechlubne wysokie miejsca w rankingu emitentów pyłów zawieszonych, odpowiedzialnych za przytłaczającą ilość chorób serca i układu oddechowego.

Dla mieszkańców dwóch dużych osiedli z Lubonia oraz Mosiny, jak również wielu instytucji użyteczności publicznej operujących w pobliżu, styczeń przyniósł pozytywne rozstrzygnięcie. W nawiązaniu do wyników 2 przetargów, na opracowanie strategii modernizacji systemu zaopatrzenia w ciepło  oraz na zakup ciepła z istniejących systemów ciepłowniczych, podpisany został długoletni kontrakt z firmą GETEC.

Celem projektu było zagwarantowanie bezpiecznej i korzystnej dla wszystkich stron umowy formuły na dostawę ciepła systemowego i ciepłej wody. Bazowym argumentem stojącym za wyborem firmy GETEC stało się zapewnienie przez nią finansowania inwestycji, z niższym niż rynkowy kosztem kapitału. W perspektywie długoterminowej najważniejszy jest fakt zabezpieczenia zaopatrzenia w ciepło oraz uwzględnienia aspektu odejścia od węgla kamiennego w procesie produkcji energii. Zmniejszanie emisji zanieczyszczeń pyłowych oraz emisji dwutlenku węgla i substancji szkodliwych, pochodzących ze spalania węgla kamiennego, stanowi coraz bardziej istotny element strategii wyboru podmiotów odpowiedzialnych za produkcję energii.

GETEC odpowiada za budowę dwóch elektrociepłowni pracujących w trybie kogeneracyjnym, wykorzystując jako paliwo gaz ziemny i biogaz, eliminując emisję pyłów zawieszonych PM10.  Zadaniem projektowym GETEC jest więc zastąpienie nieefektywnych źródeł ciepła, czerpiących energię ze spalania węgla kamiennego przez rozwiązanie czyste, niskoemisyjne. Powstające dwie elektrociepłownie gazowe dostarczą w sumie 8 MW energii cieplnej oraz 1,2 MW energii elektrycznej.

Podpisana umowa gwarantuje odbiorcom zaopatrzenie w ciepło procesowe i ciepłą wodę przez okres 20 lat. Całość inwestycji realizowanej przez GETEC – budowie i uruchomieniu dwóch elektrociepłowni – odbywa się na gruntach wydzierżawionych od jednostek lokalnych, a po ustaniu kontraktu przechodzi na ich własność. W ramach kontraktu GETEC odpowiada całkowicie za utrzymanie sprawności sieci oraz węzłów ciepłowniczych, w tym również za wymianę zużywających się elementów technicznych. Ciekawym elementem kontraktu jest możliwość jego wcześniejszego zakończenia przez stronę umowy, poprzez wykupienie poniesionych przez GETEC nakładów.

Całość prac instalacyjnych ma zostać zakończona w połowie 2024 roku zapewniając mieszkańcom i instytucjom ciepło systemowe i ciepłą wodę użytkową przed nadejściem zimy i początkiem sezonu grzewczego.

Formuła zawieranego kontraktu jest sztandarowym przykładem typu współpracy oferowanego przez GETEC jednostkom samorządowym czy dużym zakładom przemysłowym.  Każda inwestycja zrealizowana przez Getec bazuje na eksperckim doświadczeniu zdobytym podczas realizacji i bieżącej obsługi ponad 1500 instalacji zrealizowanych dotychczas w Europie. Wykorzystywane jest również doskonałe zaplecze finansowe, umożliwiające oferowanie współpracy w modelu kontraktingu.

Kontrakting w modelu Getec polega na całkowitym przejęciu finansowania inwestycji związanej ze stworzeniem infrastruktury odpowiedzialnej za produkcję odpowiedniego do potrzeb odbiorcy typu energii i pobieraniu opłat wyłącznie za dostarczoną energię. To dla wielu kontrahentów GETEC najlepsza droga jednoczesnej realizacji wielu celów, z zapobieganiem wykluczeniu energetycznemu i zapewnieniem trwałego źródła energii na czele. Dekarbonizacja, obniżenie całościowych kosztów energii, działanie proekologiczne i równoległe odciążenie bilansu to częstokroć równoważne argumenty. Z tego powodu oferta GETEC może stać się bardzo ciekawą propozycją dla wielu spółdzielni mieszkaniowych i klientów komunalnych również w Polsce. Oczywiście oferta GETEC kierowana jest równocześnie do obiorców z bardzo zróżnicowanej grupy przedsiębiorstw produkcyjnych. Troska o obniżenie kosztów energii, chęć pełniejszego i długoterminowego planowania kosztów produkcji i utrzymania przedsiębiorstw stała się bowiem powszechna.

Zarząd GETEC Polska jest przekonany, że aktualny rok będzie kontynuacją wytężonej pracy nad nowymi projektami dla Klientów z wszelkich branż gospodarki i administracji lokalnej.

Źródło: GETEC Polska