Analitycy Novakid zbadali to, jak zmienił się model edukacyjny w czasie izolacji. W badaniu wzięło udział ponad 2500 rodziców. Byli oni z Włoch, Hiszpanii, Turcji, Polski i Rosji. To państwa, gdzie dzieci w wieku szkolnym muszą pozostać w domu i mają możliwość udziału w wirtualnych lekcjach.

Badanie przeprowadzone przez Novakid sugeruje, że tylko 26% włoskich dzieci kontynuuje naukę w formie internetowej ze swoimi nauczycielami. Jednak jeszcze mniejszy odsetek dzieci odnotowano w przypadku Turcji (21%), Polski (11%) i Hiszpanii (6%). Zatem dla porównania w Rosji 60% uczniów zaczęło samodzielną naukę, a 40% bierze udział w zdalnych lekcjach prowadzonych przez ich nauczycieli.

Novakid: mniej prac domowych i okrojony program

Warto natomiast podkreślić, że dzieci otrzymują mniej prac domowych, programy nauczania są okrojone, a tempo nauki uległo zmniejszeniu. Więc zmienione programy nauczania realizuje 37% uczniów we Włoszech, 28% w Hiszpanii, 53% w Rosji i 23% w Turcji. W Polsce to jedynie 12% uczniów.

Większość rodziców jest zainteresowana kontynuowaniem nauki przez ich dzieci i nie przeszkadza im zaplanowanie dodatkowych zajęć. 47% rodziców w Polsce, 40% w Rosji i 23% we Włoszech zamierza rozszerzyć plan zajęć swoich dzieci o dodatkowe wirtualne zajęcia.

Izolacja domowa to wyzwanie dla uczniów

„Okres izolacji domowej może okazać się dla dzieci prawdziwym wyzwaniem. Dlatego bardzo ważne jest to, aby instytucje społeczne dostosowały się do obecnej rzeczywistości. Nasze badanie pokazało, że 39,5% szkół w Rosji, 20% w Polsce i 16% w Turcji wprowadziło zmiany do programów nauczania. Rozszerzyły je o wirtualne zadania edukacyjne opracowane w oparciu o gry, aby utrzymać odpowiedni poziom zainteresowania dzieci. Zatem dla nas jako wirtualnej szkoły oznacza to gamifikację różnych poziomów i modeli interakcji z uczniami.” To komentarz Anny Tolstochenko, rzeczniczki prasowej Novakid.

Novakid to szkoła zajmująca się internetową nauką języka dzieci od 4 do 12 roku życia. Wszystkie osoby prowadzące zajęcia w ramach Novakid to native speakerzy posiadający odpowiednie uprawnienia do pracy z dziećmi. Wirtualne lekcje są prowadzone przy pomocy domowej platformy internetowej, gdzie nauka jest wzbogacona o rozwiązania z zakresu rzeczywistości wirtualnej i technologii gamingowej, by umożliwić dzieciom pełne zaangażowanie w proces nauki języka.

Źródło: Novakid Inc