Ekologiczne firmy – nagrody dla liderów Gospodarki Obiegu Zamkniętego zostały przyznane. Ponowne użycie urządzeń elektronicznych oraz mebli, a także biopaliwo z odpadów powstałych podczas produkcji czekolady, to tylko kilka spośród nagrodzonych projektów w konkursie Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Najlepsze praktyki GOZ oraz pomysły na promocję tej idei w III edycji konkursu zgłosiła największa w jego historii liczba firm i studentów. Potwierdza to, że rośnie wiedza na temat idei GOZ w firmach oraz świadomość konieczności stosowania tego rodzaju praktyk.

Konkurs Stena Recycling na stałe wpisał się w kalendarz odpowiedzialnych społecznie firm. Przede wszystkim podmioty te, w swojej codziennej działalności kierują się wartościami, dzięki którym zmniejszają negatywny wpływ na środowisko. W trzeciej edycji konkursu wzięło udział w sumie kilkadziesiąt firm i studentów.

Przede wszystkim konkurs Stena Recycling zachęca firmy i studentów do efektywnego i mniej schematycznego myślenia. Przede wszystkim o tym, jak zwiększać pozytywny wpływ produktów i usług na otoczenie. Tego typu zachowania i strategie, uwzględniające ideę GOZ, będą miały wielkie znaczenie, gdy po pokonaniu epidemii, gospodarka zacznie się z powrotem rozpędzać. Nie zapominamy także o ważnej roli edukacyjnej konkursu. Innymi słowy rośnie grupa przedstawicieli młodego pokolenia, którzy świadomie wybierają produkty, usługi, a nawet profesje, zmniejszające negatywny wpływ na środowisko – mówi Piotr Bruździak, przewodniczący Jury konkursu.

Ekologiczne firmy - nagrody dla liderów GOZ przyznane-zielona roślinka, która wyrosła na monetach
Ekologiczne firmy – nagrody dla liderów GOZ przyznane

Ekologiczne firmy III edycji konkursu Stena Circular Economy Award

Oto zwycięzcy III edycji konkursu Stena Circular Economy Award. Pierwsze miejsce w kategorii Przedsiębiorcy – praktyka – otrzymała firma Orange Polska S.A. Zwycięski projekt nosi tytuł „Odnowa urządzeń multimedialnych”. W inicjatywie projektu używane routery i modemy zwrócone przez klientów po zakończeniu umowy, są odnawiane i udostępniane kolejnym abonentom. Jako najlepszą inicjatywę w kategorii „promocja idei GOZ” Jury wyróżniło ex-aequo dwie firmy: Carrefour Polska Sp. z o.o., za akcję „Zakupy do własnych opakowań klientów” oraz STU ERGO Hestia SA za „Upcykling odpadów i organizację warsztatów z upcyklingu”. Carrefour zachęca do ograniczania jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych. W tym przypadku Jury konkursu doceniło przede wszystkim chęć kształcenia konsumenta.

Tymczasem STU ERGO Hestia SA ponownie wykorzystuje części z elektroodpadów oraz odpadów pozyskanych w ramach procesu likwidacji szkód. Materiały te wykorzystywane są m.in. do tworzenia biżuterii czy materiałowych etui na sprzęt elektroniczny. Ponadto mebli, które następnie są użytkowane w siedzibie firmy. W rezultacie jury konkursu doceniło proaktywne działania firmy związane z potrzebą zmiany modelu dotychczasowego działania.

Ekologiczne firmy, które dostały wyróżnienia za wdrożone praktyki GOZ to: Barry Callebaut Manufacturing Polska Sp. z o.o. za zawracanie do obiegu powstałych przy produkcji czekolady odpadów. Innymi słowy, zostaną one wykorzystane do wytwarzania zacieru, który następnie przetwarzany jest na bioetanol. Drugie wyróżnienie trafiło do firmy Nowy Styl Sp. z o.o. za wprowadzenie dodatkowych usług naprawy, i redystrybucji niewykorzystywanych mebli oraz przetwarzanie nienadających się do dalszego użytkowania elementów.

Nagrody dla studentów III edycji konkursu Stena Circular Economy Award

Spośród projektów zgłoszonych przez studentów jury wybrało pomysł Justyny Bronowickiej (Uniwersytet Wrocławski) na „Sklep samozaopatrujący”. Głównym celem pomysłu jest upcykling starych ubrań oraz edukacja w zakresie ekologii i GOZ.  Dodatkowe wyróżnienia otrzymały Karolina Wodnicka z Akademii Sztuki w Szczecinie za projekt ekologicznego opakowania na kanapki. Ponadto Magdalena Kierzek, Paulina Wielec i Amanda Nowaczyk z Politechniki Łódzkiej. Liderki zdobyły nagrodę za projekt aplikacji służącej do rozpoznawania rodzaju odpadu i tym samym ułatwiającej skuteczny recykling.

Nagrodą dla zwycięskich przedsiębiorstw jest możliwość wybrania z oferty Stena Recycling usługi środowiskowej lub szkoleniowej. Należą do nich m.in. audytu środowiskowego, planu ekoedukacji, szkolenia środowiskowego czy dotyczącego transportu odpadów niebezpiecznych. Studenci otrzymują laptopy oraz grant w wysokości 10 000 zł na realizację zgłoszonego pomysłu.

Partnerami III edycji są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Konfederacja Lewiatan, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska Izba Gospodarki Odpadami. Ponadto Organizacja Odzysku Opakowań „Rekopol”, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza, Kampania 17. Celów oraz GOZ WORLD. Konkurs Stena Recycling znalazł się wśród inicjatyw uznanych w plebiscycie LISTKI CSR Tygodnika Polityka jako projekt, który może być inspiracją dla innych ze względu na tematykę, skalę lub sposób realizacji.

Źródło: stenarecycling.pl