Poland Prize w nowej odsłonie – zagraniczne start-upy do Polski. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs „Programy Akceleracyjne – Poland Prize: oferta dla akceleratorów”. Wybrani operatorzy będą sprowadzać do Polski zagraniczne start-upy i pomagać im w nawiązaniu współpracy z partnerami biznesowymi. Budżet unijnego konkursu wynosi 60 mln zł, a minimalna wartość projektu złożonego przez operatora to 7 mln zł. Nabór wniosków od akceleratorów rozpocznie się 18 listopada i potrwa do 9 grudnia 2020 r.

Konkurs finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (działanie 2.5) stanowi drugą odsłonę Poland Prize. Jego pilotażowa wersja – zrealizowana w latach 2018-2020 – pomogła sprowadzić do Polski ponad 100 młodych spółek.

Poland Prize w nowej odsłonie - zagraniczne start-upy zawitają w Polsce- ludzie siedzą przy stole na którym stoi laptop, szklanki  i leża notatki.
Poland Prize w nowej odsłonie – zagraniczne start-upy zawitają w Polsce

Pieniądze na pozyskanie start-upów

Uruchomiony przez PARP konkurs pomoże wyłonić akceleratory. Innymi słowy operatorów programów akceleracyjnych – którzy współpracują z partnerami biznesowymi i dysponują międzynarodowym doświadczeniem we wspieraniu start-upów. Wybrane akceleratory będą wyszukiwać, a następnie sprowadzać do Polski najciekawsze zagraniczne start-upy. Program ma umożliwić im wdrożenie innowacyjnych rozwiązań lub pozyskać kapitał inwestorski.

Poland Prize ma zachęcać zagraniczne start-upy do prowadzenia biznesu w Polsce. Przede wszystkim dzięki dofinansowaniu rozpoczęcia działalności i mądremu włączeniu w polski ekosystem start-upowy. Wzmocnia wizerunek Polski jako kraju pierwszego wyboru w Europie Środkowo-Wschodniej do prowadzenia działalności start-upowej. Z pomocą najlepszych akceleratorów program ułatwia młodym innowacyjnym przedsiębiorcom start z biznesem w Polsce. Ponadto zapewnia bezcenną współpracę z odpowiednimi partnerami biznesowymi.

Operatorzy będą dysponować kwotą 60 mln zł. PARP z pieniędzy unijnych sfinansuje koszty prowadzenia ich działalności operacyjnej (do 80 proc. kosztów kwalifikowanych). Wartość projektu złożonego przez potencjalnego akceleratora to minimum 7 mln zł.

Poland Prize – dwa etapy wsparcia start-upów

Programy akceleracyjne Poland Prize oferowane przez akceleratory odbywać się będą w dwóch etapach. Pierwszy zaczyna się od scoutingu, czyli działań służących pozyskaniu spoza Polski
start-upów o odpowiednim potencjale wzrostu. Wybrane podmioty mogą otrzymać grant w wysokości do 50 tys. zł na pokrycie kosztów maksymalnie trzymiesięcznego okresu działań. Działania te mają zapewnić start-upom warunki niezbędne do podjęcia działalności biznesowej w naszym kraju i uwzględniają m.in. wsparcie opiekuna start-upu (concierge). Środki służyć mają również kosztom działań niezbędnych dla rozwinięcia działalności start-upu w Polsce. Przede wszystkim związanych np. z budową zespołu lub podnoszeniem jego kompetencji, nawiązywaniem relacji, promocją oraz pozyskaniem partnera biznesowego.

W drugim etapie programu akceleracji start-upy, które skutecznie nawiązały współpracę z partnerem biznesowym, będą mogły otrzymać grant w wysokości do 250 tys. zł. To wsparcie na pokrycie kosztów działań w zakresie akceleracji. Trwających do 10 miesięcy i niezbędnych dla przeprowadzenia pilotażowego wdrożenia ich rozwiązań u odbiorcy technologii. Ponadto na pozyskanie przez start-up kapitału od inwestora.

Akceleratory będą oferowały również start-upom wsparcie w fazie postakceleracji, starając się maksymalizować rezultaty danej akceleracji, np. poprzez kontynuację lub rozszerzenie wybranych działań rozwojowych.

Dopływ nowych, innowacyjnych koncepcji biznesowych i międzynarodowych talentów zwiększy różnorodność krajowego ekosystemu start-upowego i podniesie jego konkurencyjność.

Źródło: PARP