Biznes w pandemii. Ruszają szkolenia z unijnym dofinansowaniem – do 80 proc. Mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o zwrot części kosztów usług szkoleniowych i doradczych wspomagających prowadzenie firmy w czasie pandemii. Usługi rozwojowe w uruchomionym przez PARP projekcie „Kompetencje dla sektorów zadanie COVID-19 – oferta dla przedsiębiorców” odpowiadają na bieżące potrzeby wybranych branż. Maksymalna wysokość pomocy wynosi do 80 proc. kosztu usługi netto. Budżet całego projektu to ok.  57 mln zł. Zakładany termin składania wniosków do operatorów upływa 30 listopada br.

Celem projektu jest likwidacja negatywnych skutków pandemii COVID-19, która pogorszyła sytuację firm w wielu branżach. W odpowiedzi na wywołany nią kryzys Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła projekt „Kompetencje dla sektorów zadanie COVID-19”. Mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie do usług szkoleniowych i doradczych.

Biznes w pandemii. Ruszają szkolenia z unijnym dofinansowaniem – do 80 proc.- sala szkoleniowa z uczestnikami
Biznes w pandemii. Ruszają szkolenia z unijnym dofinansowaniem – do 80 proc.

Dofinansowanie obejmuje usługi szkoleniowe lub doradcze wynikające z nadzwyczajnych rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji, które stanowią platformę współpracy na linii biznes-edukacja-administracja. Ich głównym zadaniem jest wskazanie luk kompetencyjnych w sektorach. Ponadto wyznaczanie kierunków zmian w systemie kształcenia w kluczowych sektorach polskiej gospodarki.

Biznes w pandemii ma szanse na wzrost

Środki pochodzą z unijnego Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Przede wszystkim przeznaczone są dla przedsiębiorstw spełniających warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej. Ponadto dla firm, które działają w branżach: finansowej, IT, motoryzacyjnej, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, komunikacji marketingowej, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, chemicznej, przemysłu lotniczo-kosmicznego, handlu oraz usług rozwojowych.

Pandemia to trudny czas, nie tylko dla firm z sektora MŚP. Dlatego w ramach projektu wsparciem mogą być objęte także duże firmy. Muszą jednak działać w sektorach przemysłowych związanych z reindustrializacją. Zaliczają się do nich: IT, motoryzacja, odzysk materiałowy surowców, żywność wysokiej jakości, sektor chemiczny i sektor lotniczo-kosmiczny.

Maksymalna wysokość dofinansowania wyniesie do 80 proc. wartości netto usług rozwojowych. Pozostała część finansuje przedsiębiorca. Wsparcie realizowane będzie w systemie refundacyjno-zaliczkowym. Co oznacza, że część środków na finansowanie usługi przedsiębiorca otrzyma przed jej opłaceniem.

Żeby wziąć udział w projekcie, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie PARP. Operator, wybrany do obsługi danej branży skontaktuje się z przedsiębiorcą. Następnie zweryfikuje, czy może on wziąć udział w projekcie. Pomoże także w określeniu potrzeb edukacyjnych i wyborze odpowiedniej usługi z Bazy Usług Rozwojowych. BUR to internetowy serwis z ofertami szkoleń i doradztwa. Usługi te muszą być zgodne z rekomendacjami Rady Sektorowej.

Źródło: PARP