Warto prowadzić biznes. 80% przedsiębiorców jest na TAK. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) przeprowadził największe w Polsce, kompleksowe, badanie polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Objęło ono reprezentatywną próbę firm zatrudniających od 1 do 250 pracowników. Celem badania było poznanie motywacji, postaw i nastrojów polskich przedsiębiorców.

Zdecydowana większość badanych (80%), niezależnie od powodów i okoliczności, pozytywnie ocenia swoją decyzję o założeniu firmy. 41% – ocenia ją pozytywnie, 39% raczej pozytywnie. Natomiast jedynie 10% przedsiębiorców nie jest zadowolonych z tej decyzji. Statystycznie nieco częściej są to właściciele firm z sektora handlu, osoby z niższym wykształceniem (podstawowym lub zawodowym). Ponadto też osoby, których sytuacja finansowa nie jest dobra – nie mają oszczędności a przy tym mają zaciągnięte kredyty i pożyczki.

Ankietowani jako najbardziej uciążliwe wady bycia przedsiębiorcą i bariery w prowadzeniu biznesu wymieniali między innymi:

Przede wszystkim ankietowani jako najbardziej uciążliwe wady bycia przedsiębiorcą i bariery w prowadzeniu biznesu wymieniali między innymi:

Warto prowadzić biznes. 80% przedsiębiorców jest na TAK - infografiki, trudności w prowadzeniu własnego biznesu
Warto prowadzić biznes. 80% przedsiębiorców jest na TAK

Pasja i ucieczka od etatu

Przede wszystkim 37% badanych przyznało, że głównym powodem założenia firmy była chęć zrealizowania swojej pasji, 25% przedsiębiorców nigdy nie chciała pracować na etacie i szukała pomysłu na własny biznes. Dla porównania dla 23% biorących udział w badaniu o założeniu firmy zdecydował przymus ekonomiczny, a dla 10% był to nakaz ze strony byłego pracodawcy.

Warto prowadzić biznes. 80% właścicieli firm jest zadowolonych ze swojej drogi życiowej
Warto prowadzić biznes. 80% przedsiębiorców jest na TAK

O badaniu ZPP Portret Przedsiębiorcy

ZPP Portret Przedsiębiorcy to największe w Polsce, kompleksowe, badanie polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zostało przeprowadzone w lutym 2020 roku na reprezentatywnej próbie polskich przedsiębiorców. Wzięło w nim łącznie 678 respondentów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i właścicieli firm zatrudniających od 1 do 250 pracowników.

Przede wszystkim celem badania było poznanie motywacji, postaw i nastrojów polskich przedsiębiorców. Częścią projektu badawczego zainicjowanego przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców jest również opracowanie pierwszej w Polsce całościowej segmentacji firm z sektora MSP polegającej na wyodrębnieniu grup przedsiębiorców różniących się podejściem do prowadzenia biznesu. Badanie zostało zrealizowane w lutym 2020 metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na internetowym panelu badawczym Ariadna pod kierownictwem prof. Dominiki Maison.

Źródło: ZPP