Rząd rozpoczyna przekazywanie samorządom pierwszej transzy dodatkowych środków z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Łącznie wypłaci 13,67 mld zł.

Dodatkowa kwota składa się z dwóch kwot składowych. Pierwsza z nich wynosząca 7,8 mld zł to kwota do podziału miedzy wszystkie samorządy. Proporcjonalnie do wysokości planowanych na rok 2023 dochodów gmin z tytułu udziału w podatku PIT. Druga – wynosząca 5,9 mld zł to wsparcie przede wszystkim dla mniejszych i mniej zamożnych samorządów.

Rząd rozpoczyna przekazywanie samorządom dodatkowych środków z udziału w PIT - mężczyzna siedzi przy biurku i liczy na kalkulatorze.
Rząd rozpoczyna przekazywanie samorządom dodatkowych środków z udziału w PIT

Dodatkowe dochody będą przekazane w 3 transzach

Przede wszystkim pierwszą ratę w wysokości 1/3 tej kwoty (4.557.666.344 zł) Minister Finansów przekaże już w najbliższych dniach. Pozostałe dwie raty będą przekazane w terminie do 30 listopada i 31 grudnia 2022 roku.

Warto podkreślić, że dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT w budżetach samorządowych będą stanowić średnio ok. 25. procentowy dodatek w stosunku do dochodów już zaplanowanych z tego tytułu na rok 2022.

Samorządy będą mogły wydatkować otrzymane środki w sposób elastyczny, przeznaczając je zarówno na wydatki bieżące jak i na inwestycje, mogą także i powinny przeznaczyć je na szczególnie istotnych obecnie, zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła i energii ponoszonych przez odbiorców.

Źródło: gov.pl

Przeczytaj także: O rzeczach technicznych dla osób nietechnicznych: jak rozwijać karierę w IT, jeśli nie chcesz być programistą

O rzeczach technicznych dla osób nietechnicznych: jak rozwijać karierę w IT, jeśli nie chcesz być programistą. W IT pracują nie tylko programiści i QA. W rzeczywistości prawie jedna trzecia specjalistów IT robi bardzo różne rzeczy, które nie mają nic wspólnego z pisaniem kodu. Okazuje się, że aby rozpocząć swoją przygodę z IT, nie trzeba uczyć się programowania.

Mary Rotar, CEO szkoły online IAMPM, opowiedziała o tym, dlaczego IAMPM nie ma kursów dla programistów czy osoby bez doświadczenia w IT mogą znaleźć pracę i jak osoby nietechniczne mogą szybko zdobyć niezbędną teorię i umiejętności, by czuć się pewnie na rozmowach kwalifikacyjnych.