ZUS przyjmuje wnioski o zapomogi od przedsiębiorców poszkodowanych w związku z katastrofą ekologiczną na Odrze. Płatnicy składek z określonych branż, którzy osiągnęli niższe o co najmniej 50 proc. przychody w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze, mogą wystąpić o jednorazowe świadczenie w wysokości 3010 zł. Jak złożyć wniosek i kto dostanie pieniądze?

Przedsiębiorcy mogą otrzymać jednorazowe świadczenie za sierpień 2022 r. przeznaczone na ograniczenie niektórych skutków ekonomicznych związanych z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze, jeśli na 31 lipca 2022 r. prowadzili pozarolniczą działalność i rodzaj tej przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, był oznaczony jednym z kodów:

 • 03.11.Z Rybołówstwo w wodach morskich,
 • 03.12.Z Rybołówstwo w wodach śródlądowych,
 • 03.21.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich,
 • 03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych,
 • 10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb i skorupiaków i mięczaków,
 • 10.52.Z Produkcja lodów,
 • 11.03.Z Produkcja cydru i pozostałych win owocowych,
 • 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki,
 • 47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 50.10.Z Transport morski i przybrzeżny pasażerski,
 • 50.30.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski,
 • 50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów,
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
 • 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,
 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 • 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,
 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,
 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 • 93.11.Z Działalność obiektów sportowych,
 • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
 • 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
ZUS przyjmuje wnioski o zapomogi w związku z katastrofą ekologiczną na Odrze - kto dostanie pieniądze? - zdechłe ryby na piachu.
ZUS przyjmuje wnioski o zapomogi w związku z katastrofą ekologiczną na Odrze – kto dostanie pieniądze?

Zapomoga pieniężna należy się przedsiębiorcom, którzy prowadzili pozarolniczą działalność na obszarze jednego z powiatów:

 • głogowskim,
 • górowskim,
 • legnickim,
 • Legnicy (miasto na prawach powiatu),
 • lubińskim,
 • oławskim,
 • średzkim,
 • trzebnickim,
 • wołowskim,
 • wrocławskim,
 • Wrocławiu (miasto na prawach powiatu),
 • gorzowskim,
 • Gorzowie Wielkopolskim (miasto na prawach powiatu),
 • krośnieńskim,
 • nowosolskim,
 • słubickim,
 • sulęcińskim,
 • wschowskim,
 • zielonogórskim,
 • Zielonej Górze (miasto na prawach powiatu),
 • brzeskim,
 • kędzierzyńsko-kozielskim,
 • krapkowickim,
 • opolskim,
 • Opolu (miasto na prawach powiatu),
 • raciborskim,
 • wodzisławskim,
 • goleniowskim,
 • gryfińskim,
 • kamieńskim,
 • myśliborskim,
 • polickim,
 • sławieńskim,
 • Szczecinie (miasto na prawach powiatu),
 • Świnoujściu (miasto na prawach powiatu).

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać ze świadczenia?

Otrzymasz jednorazowe świadczenie jeśli:

 • rodzaj Twojej przeważającej działalności na31 lipca 2022 r. oznaczony jest kodem PKD wymienionym w punkcie „Kogo dotyczy”,
 • w terminie do 31 lipca 2022 r. byłeś zgłoszony w ZUS jako płatnik składek z obowiązkiem opłacania składek nie później niż od 1 lipca 2022 r.,
 • uzyskałeś w sierpniu 2022 r. przychód z działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) niższy o co najmniej 50% w stosunku do przychodu uzyskanego w lipcu 2022 r. albo czerwcu 2022 r., albo sierpniu 2021 r.,
 • w terminie do 31 lipca 2022 r. zgłosiłeś co najmniej jedną osobę do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych (obowiązkowych, dobrowolnych) z datą powstania tych ubezpieczeń nie późniejszą niż 1 lipca 2022 r. i co najmniej jedna osoba pozostawała w tych ubezpieczeniach do 31 sierpnia 2022 r.,
 • w terminie do 31 lipca 2022 r. zgłosiłeś do ZUS co najmniej jeden adres prowadzenia działalności na terenie powiatów wymienionych w punkcie „Kogo dotyczy”.

Co zyska przedsiębiorca?

Poszkodowani przedsiębiorcy w związku z katastrofą ekologiczną na Odrze otrzymają 3010 zł za każdego ubezpieczonego zgłoszonego w terminie do 31 lipca 2022 r. do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z datą powstania tych ubezpieczeń nie późniejszą niż 1 lipca 2022 r. i który pozostawał w tych ubezpieczeniach do 31 sierpnia 2022 r.

Jak złożyć wniosek?

 • Wniosek (RJS) można składać od 30 września 2022 r. tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • Wniosek RJS powinien trafić do ZUS najpóźniej do 31 grudnia 2022 r.

Źródło: ZUS