Przez ostatni rok deweloperzy wystąpili o pozwolenie na budowę 83,3 tys. lokali mieszkalnych. To wartość największa od trzech lat. Niezmiennie rośnie też liczba rozpoczętych budów, przez ostatnich dwanaście miesięcy było to 77,5 tys., najwięcej od co najmniej pięciu lat. Branża deweloperska nie zamierza zwalniać tempa, w którym przemieszcza się od kilku kwartałów.

Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że działający na polskim rynku deweloperzy cały czas mają przekonanie co do tego, że najbliższe kwartały będą co najmniej tak dobre jak ostatnie. W maju rozpoczęli oni budowę 8289 lokali i uzyskali 8331 pozwoleń na kolejne. Obie wartości są o co najmniej kilkadziesiąt proc. wyższe od średnich za ostatnie lata.

Miesięczne odczyty mogą jednak nie dawać pełnego obrazu rynku, a to ze względu na sezonowość biznesu budowlanego. Warto więc na dane GUS-u spojrzeć w okresach 12-miesięcznych. Tutaj optymistycznych sygnałów również nie brakuje. W ostatnim roku, czyli od początku czerwca 2014 r. do końca maja 2015 r., deweloperzy rozpoczęli budowę 77490 mieszkań, podczas gdy rok temu było to 60252, co oznacza wzrost o 28,6 proc. Licząc na to, że dobra passa się utrzyma firmy planują kolejne inwestycje i występują o pozwolenia na nie. W ostatnich dwunastu miesiącach otrzymały łącznie 83299, o 27,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Znacząco niższa od pozostałych dwóch statystyk (56308 w ostatnim roku) jest liczba mieszkań oddanych do użytkowania. Nic dziwnego, bo przecież najpierw trzeba mieszkania wybudować by je oddać (przeciętnie trwa to około dwóch lat). Poza tym nie wszystkie inwestycje są kończone, więc liczba mieszkań oddawanych do użytkowania zawsze jest w dłuższym okresie niższa.

Aktywność deweloperów w okresie czerwiec 2014 – maj 2015 r.

  Liczba Zmiana r/r
Oddane mieszkania 56 308 -2,4%
Rozpoczęte budowy 77 490 +28,6%
Wydane pozwolenia na budowę 83 299 +27,5%

Źródło: obliczenia Home Broker, na podst. danych GUS

Zwiększona aktywność deweloperów na rynku budowlanym to zjawisko obserwowane już od kilku kwartałów. Składa się na to kilka sprzyjających czynników, wśród których warto wymienić przede wszystkim łagodną zimę 2014/2015 i dobrą koniunkturę w mieszkaniówce. Nie brakuje chętnych na nowe mieszkania (notowani na GPW deweloperzy notują rekordową sprzedaż), co przekłada się na aktywność deweloperów.

Komentarz eksperta: Robert Latuszek, Analityk Projektów Inwestycyjnych, Home Broker Business

Deweloperzy coraz częściej korzystają z zewnętrznego finansowania projektów w postaci kredytów bankowych czy emisji obligacji, minimalizując w ten sposób zaangażowanie własnego kapitału. Takie podejście daje możliwość bardziej dynamicznego i elastycznego działania poprzez realizowanie większej liczby inwestycji równocześnie czy też zakupu gruntów i budowaniu własnych banków ziemi pod przyszłe projekty.

Obserwujemy również rosnący obrót gruntami niezabudowanymi z już wydanymi pozwoleniami na budowę i projektami architektonicznymi podjętymi przez poprzednich właścicieli. To gotowe projekty inwestycyjne, wymagające jednak najczęściej kosmetycznych poprawek czy optymalizacji.

Choć deweloperzy uzyskują coraz więcej pozwoleń na budowę to nadal borykają się z protestami ze strony mieszkańców okolicy. Ma to najczęściej miejsce w przypadku nowych projektów, które mają powstać w centralnych dzielnicach miast.

autor: Marcin Krasoń, Home Broker