– Chcemy tworzyć przestrzeń do dialogu i wymiany doświadczeń oraz zachęcać zarówno przedsiębiorców, jak i administrację do działań odpowiedzialnych społecznie. Dlatego w ramach Zespołu ds. CSR rekomendujemy i wspieramy projekty w tym obszarze – podkreśla wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński.

9 lipca 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki został powołany Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Z kolei w lutym 2015 r. prace rozpoczęły cztery grupy robocze: ds. edukacji i upowszechniania CSR, ds. monitorowana trendów CSR oraz ds. zrównoważonej konsumpcji i produkcji oraz ds. wdrażania zasad CSR. – Działania Zespołu wspierają rozwój idei CSR w Polsce – poprzez wspólnie projekty, pomysły, które przełożą się na konkretne rozwiązania. Solidne podstawy daje nam dotychczasowe zaangażowania i dorobek wielu organizacji na rzecz CSR, doświadczeń pracodawców, a także administracji – ocenia szef resortu gospodarki.

W skład Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw wchodzą przedstawiciele administracji publicznej, samorządu gospodarczego, związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz przedstawiciele organizacji społecznych i placówek naukowych. Jak podkreśla wicepremier Piechociński, udział reprezentantów biznesu w pracach Zespołu ma szczególne znaczenie, pozwalając na uwzględnienie głosu przedsiębiorców w rekomendacjach Zespołu. Jedną z nich będzie rekomendacja dla Ministra Finansów dotycząca transpozycji do polskiego prawa dyrektywy unijnej dotyczącej ujawniania danych pozafinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki.  

źródło: Ministerstwo Gospodarki