Pod hasłem „One brand, one team, one challenge” na całym świecie odbywa się konkurs dedykowany dla certyfikowanych pracowników stacji dealerskich i partnerów serwisowych Volkswagena pełniących następujące funkcje: sprzedawca detaliczny, doradca serwisu, sprzedawca części zamiennych i akcesoriów oraz technik samochodowy. Celem konkursu Retail Qualification World Championship (RQWC) jest stała poprawa jakości sprzedaży i serwisu.

Konkurs RQWC 2014/2015 składa się z kilku etapów. Każdy z etapów ma na celu wytypowanie najlepszych pracowników w ramach każdej funkcji. Pierwszy etap rozgrywany jest online. Każdy uczestnik musi odpowiedzieć na 60 pytań związanych z jego obszarem działań. Łącznie w tej rundzie wzięło udział ok. 400 osób z całej sieci dealerskiej marki Volkswagen. Na podstawie I etapu, 20 osób z najlepszymi wynikami w swoim obszarze zakwalifikowało się do Finału Krajowego (5 Sprzedawców Samochodów Osobowych, 5 Sprzedawców części Zamiennych i Akcesoriów, 5 Doradców Serwisu i 5 Techników Samochodowych).

Finał Krajowy został zorganizowany w siedzibie Volkswagen Group Polska w Poznaniu i składał się z rozgrywek indywidualnych i zespołowych. Część indywidulana miała na celu wytypowanie Mistrzów Polski w czterech funkcjach. Z tego powodu, dla każdej z grup zostały przygotowane 4 zadania. Zadania zespołowe miały na celu przygotowanie zespołu zwycięzców do zmagań jako Team w Finale Międzynarodowym w Wolfsburgu.

Trzecim etapem RQWC jest Finał Międzynarodowy, który odbędzie się w maju 2015 roku. Polscy finaliści będą walczyć o tytuł mistrza w kategoriach: indywidualnej (odrębnie dla każdej funkcji) oraz zespołowej (4 polskich finalistów jako Team).

 

źródło: Volkswagen Group Polska