Wybór między freelancerem a agencją zależy od wielu czynników. Freelancerzy oferują elastyczność i niższe koszty, ale agencje mogą być bardziej odpowiednie do złożonych projektów.

Wybór określonej formy współpracy jest procesem złożonym, który nie powinien zamienić się w szybką, pochopną decyzję. Wiele zależy od priorytetów firmy.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy, nawiązanie współpracy z wolnym strzelcem jest o tyle wygodne, że freelancera możemy zatrudnić z dnia na dzień np. w sytuacji, gdy w firmie brakuje rąk do pracy, a osoby wewnątrz organizacji skupione są na realizacji ważniejszych projektów – komentuje Bartosz Król z Useme.

Współpraca z agencją wiąże się z podpisaniem umowy wraz z określeniem nawet kilkumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Przygotowanie oferty, procesowanie umowy, wdrożenie się w projekt – agencje cechuje dużo mniejsza elastyczność niż freelancerów, dlatego rozpoczęcie działań z dnia na dzień może być problematyczne. Dłuższy jest również proces komunikacji.

Freelancerzy a elastyczność

Warto również rozważyć współpracę z freelancerami spoza Polski, co pozwala na dostęp do globalnych talentów i różnych perspektyw. Freelancerzy mogą być bardziej elastyczni i oferować szybszą komunikację, ale agencje są bardziej stabilne i przewidywalne. Freelancerzy mogą pracować zdalnie, wybierając projekty, które ich interesują, ale mogą być mniej dostępni w przypadku nieoczekiwanych okoliczności.

Agencje mają natomiast większy zespół specjalistów, co jest korzystne dla projektów wymagających różnorodnych umiejętności.

Freelancer a agencja – kwestia ceny

Koszty również odgrywają istotną rolę. Freelancerzy zazwyczaj są tańsi, ponieważ agencje ponoszą wyższe koszty działalności. Dlatego freelancerzy są często wybierani przez firmy, które chcą oszczędzić.

W skrócie, wybór między freelancerem a agencją zależy od potrzeb Twojego projektu i budżetu. Freelancerzy są lepszym wyborem dla firm o ograniczonym budżecie i w sytuacjach, gdzie elastyczność i szybkość są ważne. Jednak agencje mogą być bardziej odpowiednie dla złożonych projektów i długoterminowych zobowiązań. Ostateczny wybór między wolnym strzelcem a agencją zależy od indywidualnych potrzeb i wymagań firmy.

Źródło: Useme