Dziedzina life science, oscylująca na granicy biologii, chemii, medycyny i inżynierii, stała się źródłem nieustannych wyzwań i fascynujących odkryć. Przemysł ten łączy w sobie naukę, technologię oraz przedsiębiorczość, tworząc innowacje, które nie tylko transformują różnorodne branże i rynki. Stanowi on inspirację dla start-upów poszukujących rozwiązań dla bieżących problemów społecznych.

Innowacje w obszarze life science stanowią fundament nowoczesnej medycyny i biotechnologii. Rewolucjonizują one sposób, w jaki diagnozujemy, leczymy i rozumiemy zdrowie ludzkie. Immunoterapia, na przykład terapie CAR-T, stanowi doskonały przykład zmiany paradygmatu w leczeniu nowotworów poprzez modyfikacje genetyczne komórek odpornościowych. To pozwala im na bardziej skuteczny atak na komórki nowotworowe.

Inżynieria tkankowa otwiera drogę do tworzenia sztucznych narządów i tkanek. Ma to ogromne znaczenie w dziedzinie transplantologii i leczeniu uszkodzonych narządów. Takie przykłady można mnożyć. Jednak jednym z głównych wyzwań przy opracowywaniu nowych terapii i leków w obszarze life science są ogromne koszty. Skomplikowane badania kliniczne, testy laboratoryjne i ocena bezpieczeństwa wymagają znacznych inwestycji. Dlatego wsparcie w postaci grantów oraz funduszy inwestycyjnych odgrywa kluczową rolę – tak było m.in. w przypadku poniższych projektów.

Zwalczyć choroby – zakaźne i nie

Jednym z niedawnych przełomowych osiągnięć w dziedzinie life science jest technologia zwana „pikselacją molekularną”. Służy ona do analizy przestrzennej pojedynczych białek na powierzchni komórek w trójwymiarze. Szwedzka firma Pixelgen Technologies zdobyła na to wielomilionowy grant z programu Delta Tissue (DT).

Ten rewolucyjny rozwój stwarza naukowe i technologiczne podstawy do stworzenia ultranowoczesnej platformy, która pozwoli na zwalczanie szeregu chorób zakaźnych i niezakaźnych o globalnym zasięgu. Obejmuje to takie choroby jak nowotwory, gruźlica czy malaria.

W trakcie współpracy z Pixelgen wykonano gruntowną recenzję dokumentacji opracowanej wcześniej przez klienta, mimo że pracowano pod olbrzymią presją czasu i w oparciu o bardzo ogólnikowe wytyczne programu.

Life science i nowe spojrzenie na mikrobiom

Innowacje nie zawsze są odległe i trudno dostępne. Gdański Human Biome Institute jest pierwszą w Polsce i jedną z niewielu w Europie spółką biotechnologiczną, która bada mikrobiom człowieka. Jednym z głównych osiągnięć instytutu jest stworzenie unikalnego modelu mikrobiomu. Umożliwia on nowe spojrzenie na rolę mikrobiomu w różnych chorobach, w tym w chorobach metabolicznych i autoimmunologicznych.

Obecnie spółka skupia swoją uwagę na wykorzystaniu mikrobioty w walce z epidemią oporności na antybiotyki. To obecnie ogromny problem zdrowotny na całym świecie. Human Biome podjęło się opracowania platformy do odkrywania i produkcji nowej generacji leków opartych na mikrobiocie, pozwalających zwalczać zakażenia bakteriami odpor­nymi na antybiotyki. To rozwiązanie ma potencjał znacząco poprawić jakość życia pacjentów cierpiących z powodu przewlekłych ran. Pinadto – skrócić czas leczenia i hospitalizacji, a w konsekwencji także znacznie zredukować koszty opieki zdrowotnej.

Rana przewlekła?

Kolejnym podmiotem dokonującym rewolucyjnych zmian w świecie medycyny jest szwedzka firma ILYA PHARMA AB. Startup opracował przełomową platformę biotechnologiczną z obszaru technologii komórkowych i genowych (ang. cell & gene therapies, CGT), która pozwala na genetyczne modyfikowanie bakterii kwasu mlekowego (Limosilactobacillus reuteri, L. reuteri). Po zastosowaniu tych zmodyfikowanych bakterii u pacjentów, bakterie te stają się rodzajem bioreaktorów, przyspieszając gojenie się trudnych, przewlekłych ran.

Badania nad tą technologią skupiają się na rozwijaniu skutecznych terapii. Nowatorska technologia Ilya Pharma ma szansę znacząco poprawić jakość życia pacjentów cierpiących z powodu przewlekłych ran, skrócić czas leczenia i hospitalizacji oraz znacząco obniżyć koszty opieki zdrowotnej.

Twój start-up może zmienić świat

Przełomy w dziedzinie nauk medycznych i life science nie zawsze zależą od potężnych korporacji czy wielkich instytucji badawczych. Często to pomysłodawcy, badacze i małe start-upy stoją za najważniejszymi innowacjami. Warto jednak pamiętać, że każdy projekt, nawet ten z największym potencjałem, aby przejść od wizji do rzeczywistości, potrzebuje wsparcia finansowego. Proces zdobywania grantów zwykle jest wymagający i czasochłonny. Dlatego współpraca z podmiotami doświadczonymi w zdobywaniu dotacji na projekty w dziedzinie life science może stanowić kluczową strategię dla start-upów.

W dzisiejszym świecie, innowacje w obszarze life science stanowią motywację i źródło nadziei dla przyszłości. Rozwiązania takie jak te opisane powyżej zmieniają nasze postrzeganie medycyny i biotechnologii. Dla polskich start-upów te inspirujące projekty stanowią przewodnik na drodze do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które mogą poprawić jakość życia ludzi na całym świecie.