Walka z wypaleniem zawodowym trwa i jest o niej coraz głośniej. Praca zawodowa to integralna część życia wielu ludzi, stanowiąca źródło utrzymania i spełnienia zawodowych aspiracji. Jednak z wyników najnowszych badań przeprowadzonych przez PSH Lewiatan i SW Research wynika, że coraz więcej Polaków boryka się z problemem wypalenia zawodowego, co wywołuje potrzebę głębszego zrozumienia tego zjawiska i zmiany podejścia zarówno ze strony pracowników, jak i przedsiębiorców.

Wypalenie zawodowe a marzenia o lepszej pracy

Badania przeprowadzone we wrześniu w ramach inicjatywy „Urodzeni Przedsiębiorcy,” wykazały, że Polacy doświadczają wypalenia zawodowego, jednocześnie marząc o pracy w firmach, które inwestują w rozwijanie kompetencji swoich specjalistów. Wraz z ewolucją rynku pracy, praca nie jest już tylko kwestią wynagrodzenia; pracownicy oczekują od swoich pracodawców znacznie więcej.

Polscy pracownicy zwracają uwagę na wiele aspektów swojego doświadczenia zawodowego. Problem wypalenia zawodowego jest szczególnie istotny, dotykając aż 30% aktywnych zawodowo osób. Zmęczenie, frustracja i brak satysfakcji z pracy stają się powszechnymi uczuciami, które mają wpływ na wydajność i motywację pracowników.

Dodatkowo, 20% ankietowanych twierdzi, że pracodawcy nie robią wystarczająco dużo, aby inwestować w rozwijanie ich kompetencji, takie jak organizowanie szkoleń czy warsztatów. Niejasne kryteria oceny umiejętności zawodowych pracowników stanowią kolejne wyzwanie, z którym się borykają.

Brak także wydarzeń firmowych i możliwości wzmacniania relacji w miejscu pracy to kolejne aspekty, które wpływają na poziom zadowolenia pracowników. Blisko 24% uczestników badania podkreśliło, że jest to problem, który wymaga rozwiązania.

Zrozumienie potrzeb pracowników – wyzwanie dla przedsiębiorcy

Z perspektywy pracodawców wyzwania związane z wypaleniem zawodowym i potrzebami pracowników mogą być rozumiane inaczej. W badaniach przeprowadzonych na przedsiębiorcach, zaledwie niecałe 7% zwraca uwagę na problem wypalenia zawodowego jako główny problem w firmach. To rozbieżność między opinią pracowników a przedsiębiorców ukazuje istniejący problem braku zrozumienia potrzeb i oczekiwań między obiema stronami.

Niemal tyle samo przedsiębiorców uważa, że niejasne kryteria oceny umiejętności zawodowych pracowników są najważniejszym problemem. Tylko niecałe 13% uważa, że firmy nie inwestują w kompetencje pracowników poprzez organizowanie warsztatów i szkoleń.

Tymczasem z perspektywy pracowników, inwestowanie w rozwijanie kompetencji i zapewnianie wyraźnych kryteriów oceny jest kluczowe dla zwiększenia ich zaangażowania i satysfakcji z pracy.

Praca w epoce po pandemii

Jednym z istotnych zagadnień, które wyłoniły się w badaniach, jest potrzeba wsparcia psychologicznego. Wyniki pokazują, że 58% respondentów uważa, że firmy powinny zapewniać pomoc psychologiczną pracownikom w trudnych sytuacjach, takich jak pandemia czy wypalenie zawodowe. Pandemia wpłynęła na samopoczucie Polaków w pracy. Sprawiło to, że wsparcie psychologiczne staje się coraz bardziej ważnym elementem pakietu świadczeń pracodawcy.

Przeciwdziałać wypaleniu… empatią

Walka z wypaleniem zawodowym i zrozumienie potrzeb pracowników to wyzwanie zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Współczesny rynek pracy oczekuje od firm bardziej holistycznego podejścia do dobrostanu pracowników. Przedsiębiorcy muszą zrozumieć, że opóźnienie w reagowaniu na te potrzeby może prowadzić do nieustannej rotacji pracowników, co jest kosztowne i utrudnia rozwijanie stabilnych zespołów.

Empatia, jasne kryteria oceny i inwestowanie w kompetencje pracowników stają się kluczowymi elementami polityk HR. Pozwalają one firmom utrzymać zadowolonych i lojalnych pracowników. Pracownicy z kolei muszą zdawać sobie sprawę z tego, że aby firma spełniała ich oczekiwania, potrzebna jest otwarta i konstruktywna komunikacja z pracodawcą.

W miarę jak rynek pracy ewoluuje, tak samo muszą ewoluować podejścia zarówno pracowników, jak i przedsiębiorców.

Pracownicy oczekują od swoich pracodawców nie tylko wynagrodzenia. Oczekują także inwestowania w rozwijanie ich kompetencji, jasnych zasad oceny i wsparcia psychologicznego. Przedsiębiorcy muszą zrozumieć, że te potrzeby są kluczowe dla utrzymania zadowolonych i lojalnych pracowników, a także walki z rotacją. Empatia, jasne komunikacja i inwestowanie w kompetencje pracowników stają się kluczowymi elementami w tworzeniu bardziej zrównoważonych i satysfakcjonujących miejsc pracy.