Grupa Amica podsumowuje pierwsze półrocze 2022 roku. Największy polski producent AGD odczuwa silną presję kosztową i ograniczenia działalności rynków wschodnich, co wraz z efektem wysokiej bazy porównawczej negatywnie wpływa na dynamiki rezultatów finansowych prezentowanych w ujęciu rocznym.

Grupa Amica w pierwszym półroczu 2022 roku zwiększyła przychody o 4,4% rok do roku, do 1,64 mld zł. Jednocześnie jednak, podobnie jak cała branża, istotnie odczuła skokowy wzrost bazy kosztowej. Co w naturalny sposób mocno zmniejszyło osiągnięte w minionym kwartale wyniki finansowe.

Grupa Amica podsumowuje pierwsze półrocze 2022 roku - tabelka, wybrane skonsolidowane dane finansowe.
Grupa Amica podsumowuje pierwsze półrocze 2022 roku

Każdy kolejny kwartał 2022 roku coraz bardziej wymagający

W pierwszym kwartale ceny surowców, komponentów czy frachtu były już bardzo wysokie, a na koszty wpływają też wyższe wynagrodzenia pracowników. Dodatkowo od końca lutego potencjał sprzedażowy rynków wschodnich skokowo zmalał, co wynika z agresji rosyjskiej na Ukrainę. Konsekwentne podwyżki cen sprzętów AGD na całym rynku podążają za wzrostem bazy kosztowej, ale następuje to tradycyjnie z opóźnieniem. To sprawia, że producenci AGD w naturalny sposób osiągają niższe marże.

Rok 2022 jest w tym aspekcie trudny, a trwający trzeci kwartał nie napawa optymizmem. Na koniec czerwca 2022 roku wskaźnik długu netto do EBITDA pozostał na bezpiecznym poziomie (1,2x). Grupa Amica wykazała blisko 89 mln zł środków pieniężnych (+48% wobec stanu na koniec roku 2021).

Amica w minionym półroczu wygenerowała aż 163 mln zł gotówki z działalności operacyjnej. Ponadto zmniejszyła poziom finansowania zewnętrznego o 94 mln zł. Prowadziła też inwestycje, na które wydała 44 mln zł, z tym że coraz mocniej optymalizujemy tempo prowadzenia inwestycji, szczególnie w zakresie zwiększania mocy produkcyjnych.

Amica kontynuuje działalność społeczną

Po wybuchu wojny za wschodnią granicą działalność społeczna w dużym stopniu skoncentrowała się na pomocy uchodźcom. W tym rodzinom swoich ukraińskich pracowników. W pierwszych miesiącach wojny firma zorganizowała zakwaterowanie dla ponad 50 osób. Ponadto systemowe wsparcie, które umożliwiło im szybką adaptację do nowego otoczenia. Jednocześnie Grupa zrealizowała na dużą skalę darowizny sprzętu AGD, który trafił m.in. do tymczasowego punktu na Międzynarodowych Targach Poznańskich, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wronkach i Fundacji Barka. Ponadto także, we współpracy z Fundacją Polskiego Funduszu Rozwoju producent wyposażył w zestawy AGD 70 mieszkań w Mińsku Mazowieckim, w sumie przekazując 280 sprzętów. Blisko 200 kolejnych sprzętów trafiło do m. st. Warszawy, które zorganizowało miejsca pobytu dla uchodźców.

Źródło: Amica