Samotni, ale zaangażowani. Jak wygląda praca zdalna w pandemii? Jesteśmy efektywni, ale trudno nam zachować równowagę między życiem prywatnym a zawodowym. Choć brak dojazdów do pracy pozwala nam zaoszczędzić dużo czasu, to jednak brakuje spontanicznych rozmów i spotkań ze współpracownikami. Im bardziej jesteśmy zadowoleni z pracy, tym bardziej się w nią angażujemy. To najważniejsze wnioski z badania zaangażowania podczas pracy zdalnej w pandemii przeprowadzonego przez Uniwersytet SWPS, Carrotspot oraz Hays Poland.

Jak zadbać o komfort pracy zdalnej i jednocześnie osiągać cele biznesowe? Dla pracowników i menedżerów nie jest to łatwe zadanie w nietypowej rzeczywistości. Wyniki badań mogą dostarczyć kilku wskazówek jak usprawnić pracę zdalną. 

Na pracę zdalną przeznaczaliśmy średnio 1-2 godziny dziennie (zdanie 52% respondentów). W obecnej sytuacji, poświęcamy jej 7-8 godzin dziennie, czyli pracujemy z domu w wymiarze całego etatu (50% badanych). Wielu z nas deklaruje, że pracuje zdal­nie nawet powyżej 8 godzin dziennie (33% badanych), co oznacza, że w porównaniu z czasem przed pandemią, pracujemy (22% respondentów) dłużej niż 8 godzin dziennie.

Samotni, ale zaangażowani. Jak wygląda praca zdalna w  pandemii? - laptop lezy na łózku, obok kubek z herbatą.
Samotni, ale zaangażowani. Jak wygląda praca zdalna w pandemii?

Praca zdalna – niezadowoleni, ale zaangażowani

Osoby, które przed pandemią miały niewielkie doświadczenie w pracy zdalnej, zmagają się z problemami z komunikacją w pracy i z brakiem poczucia jej sensu. Są także mniej zadowolone ze swojego samopoczucia oraz równowagi pomiędzy domem a pracą. Natomiast są bardziej zaangażowane w wykonywanie obowiązków służbowych. 

Najczęściej wskazywanymi czynnikami rozpraszającymi w trybie pracy zdalnej są dzieci i opieka nad nimi (22%) oraz obowiązki i prace domowe (18%). Dużo czasu poświęcamy również na bezcelowe przeglądanie telefonu i mediów społecznościowych – dla 15% respondentów to czynnik rozpraszający w pracy. Opieka nad zwierzętami oraz media (telewizja, internet) najrzadziej.

Opieka nad dziećmi, obowiązki domowe, bezcelowe przeglądanie telefonu. Im więcej rzeczy nas rozprasza, tym jesteśmy mniej zaangażowani w pracę. Ponadto czerpiemy z niej mniejszą satysfakcję.

Zadowolenie zwiększa zaangażowanie

Praca zdalna wiąże się też z wieloma pozytywami i przynosi nam korzyści osobiste. Najbardziej podoba nam się, że pełniąc obowiązki zawodowe z domu, nie musimy dojeżdżać do pracy. Dużą wartością jest także ogólna elastyczność, jaką daje praca zdalna m.in. możliwość pracy z dowolnego miejsca i często w dowolnych godzinach.

Warto zaznaczyć, że osoby, którym odpowiada praca zdalna są jednocześnie bardziej zaangażowane w obowiązki zawodowe. Nie mają problemów z realizacją celów wyznaczonych przez przełożonych i nie odczuły zmiany poczucia przynależności do organizacji, w której pracują. Wyższy poziom zadowolenia jest związany również z lepszą oceną swojej efektywności wpływu na organizację.

Czy praca zdalna to jeszcze to samo?

Najbardziej brakuje nam spontanicznych rozmów przy kawie ze współpracownikami. Odczuwamy również brak bezpośrednich spotkań, projektów realizowanych razem z kolegami i koleżankami oraz codziennych rozmów na temat sytuacji w firmie. 

Źródło: SWPS