7 edycja Open Eyes Economy Summit 2022 w Centrum Kongresowym ICE Kraków za nami. Spośród blisko 150 prelegentów ze świata biznesu, polityki i ekonomii uczestnicy mieli okazję wysłuchać przemówień, m.in. Ambasadora USA w Polsce Marka Brzezinskiego, prof. dr hab. Piotra Sztompki z Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Prezesa Zarządu Inpost Rafała Brzoski. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji była wiarygodność w życiu politycznym, gospodarczym i społecznym. Hybrydowa formuła kongresu umożliwiła uczestnictwo ponad 5200 uczestnikom oraz aż 285 mówcom i panelistom.

Podczas tegorocznej edycji Kongresu odbyła się również ścieżka specjalna „Open Eyes to Ukraine” poświęcona sytuacji społeczno-gospodarczej i kulturowej w Ukrainie.

Pierwszy dzień Open Eyes Economy Summit 2022

VII Kongres Open Eyes Economy Summit otworzył głos Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Podkreślał on rolę miasta w procesie powstania innowacji. Według Majchrowskiego innowacje rozwijają się wtedy, kiedy mamy do czynienia z samorządem odpowiedzialnym, który dąży do tego, by poszczególne rodzaje innowacji łączyły się ze sobą. W taki sposób miasto rozwija się pod względem ekonomicznym i przyciąga inne osoby, które będą mieć wkład w dalszy rozwój.

W głosie „Biznes i prawa człowieka” Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek zwrócił uwagę na istotę wolności działalności gospodarczej zapisanej w polskiej konstytucji. Puenta była następująca: przedsiębiorca to zarówno podmiot, jak i adresat praw człowieka. W związku z czym, nie tylko korzysta on z wolności gospodarczej, ale i jest gwarantem wolności innych ludzi.

Głos Marka Brzezińskiego, ambasadora USA w Polsce dotyczył korzyści wynikających z wprowadzenia energii jądrowej w Polsce. Zaznaczył, że będzie to nowy poziom stabilności i wzrostu ekonomicznego Polski. Program wzmocni relację strategiczną Polski i USA, będzie znaczącym krokiem dążącym do ochrony klimatu. Ponadto ostatecznym odcięciem się zależności energetycznej Europy od Rosji. Brzeziński podkreślał szczególną rolę sojuszu polsko-amerykańskiego podczas ostatniego incydentu w Przewodowie.

Relacja ze szczytu ekonomicznego Open Eyes Economy Summit 2022 - ludzie siedzą na widowni i klaszczą.
Relacja ze szczytu ekonomicznego Open Eyes Economy Summit 2022

Open Eyes to Ukraine

Ścieżkę specjalną „Open Eyes to Ukrainie” otworzył Denis Kudin, Zastępca Ministra Ukrainy ds. Gospodarki. Kudin określił strategię odbudowy i rozwoju Ukrainy po wojnie, wyróżniając trzy zasadnicze kroki:

  1. Ukraina powinna zostać członkiem UE. Rząd Ukrainy wierzy, że mamy do czynienia z wojną o wartości europejskie, demokrację i prawa człowieka.
  2. Szybka odbudowa państwa – 20-36 miesięcy po zakończeniu wojny trzeba będzie odbudować komunikację, infrastrukturę, domostwa i nowe miejsca pracy.
  3. Wzrost PKB Ukrainy o 5%.

Wejście do Unii Europejskiej po zakończeniu wojny to szansa na odbudowę ukraińskiej gospodarki na nowo, zgodnej z unijnymi wymogami – zielona gospodarka, zeroemisyjne źródła energii. Przyszła integracja z Unią Europejską będzie definiować kierunek dalszej współpracy gospodarczej polsko-ukraińskiej.

Prawa człowieka w biznesie

„Czarne łabędzie”, czyli nieprzewidywalne zdarzenia rządzących naszym życiem z tematu sesji „Czego uczy nas w obszarze praw człowieka w biznesie para najczarniejszych łabędzi XXI wieku?”, to pandemia COVID-19 oraz rosyjski atak na Ukrainę. Wydarzenia te szczególnie uwydatniły kwestię zdrowia psychicznego wśród pracowników, której pracodawcy nie powinni bagatelizować. Zdaniem Krzysztofa Obłója z Akademii Leona Koźmińskiego biznes w znacznie większym stopniu uwzględnia prawa człowieka niż tak naprawdę kiedykolwiek wcześniej. Jednak ten progres nie będzie liniowy, a przerywany takimi czynnikami jak właśnie pandemia i wojna.

Klimatyczna regeneracja miast

W tej ścieżce dyskutowano między innymi o finansowaniu zielonych inwestycji w miastach. „Bycie gospodarzem miasta to mieć zwielokrotnione niepokoje co do gospodarki, energetyki. Kraków jako pierwszy powiedział, że chce ograniczyć i zlikwidować palenie węglem. Zlikwidowano 26 tysięcy piecyków, tych złych. Za obwarzankiem krakowskim pójdzie cała Małopolska. 60% polskich miast chce iść śladem Krakowa.” – stwierdził Wojciech Blecharczyk, ekspert Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA w Krakowie.

Drugi dzień Open Eyes Economy Summit 2022

Podczas drugiego dnia kongresu odbyły się sesje panelowe ze ścieżek tematycznych: ŁAD MIĘDZYNARODOWY, WIARYGODNOŚĆ EKONOMICZNA – którą uświetniła oficjalna premiera Indeksu wiarygodności ekonomicznej Polski, a także MŁODZI W MIEŚCIE CZY GREEN DEAL – ENERGIA, ŻYWNOŚĆ, ZDROWIE. Odbyły się także liczne sesje specjalne.

Ład międzynarodowy

W debacie akademickiej wystąpił prof. dr hab. Paweł Kowal z Instytutu Studiów Politycznych PAN oraz Bronisław Komorowski, Prezydent RP w latach 2010-2015. Eksperci dyskutowali na temat przyszłości Ukrainy. Rozmowa oscylowała wokół prawdopodobnych i mniej prawdopodobnych scenariuszy przebiegu i zakończenia wojny Rosji z Ukrainą. Paweł Kowal podkreślił, że interes Polski jest tożsamy z interesem Ukrainy. Rozmowa toczyła się również wokół domniemanej przyszłości Rosji po wojnie. Bronisław Komorowski zauważył, że to Ukraina powstrzymuje Rosję przed możliwością odbudowy dawnego imperium i zaznaczył, że właśnie dlatego z punktu widzenia Polski tak istotne jest wspieranie Ukrainy. Konkluzja była jasna: rolą Polski jest wspieranie Ukrainy w dołączeniu do Unii Europejskiej. Przynależność Polski do Unii Europejskiej i NATO to nasza gwarancja bezpieczeństwa i stabilności. Dlatego musimy pilnować, by w naszych postawach wobec wojny nie wypaść z głównego nurtu myśli świata zachodniego.

Premiera raportu „Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski”

Prezentacja raportu „Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski” była kluczowym punktem nie tylko drugiego dnia Kongresu, ale i całego wydarzenia. W raporcie wiarygodność jest istotną wartością ekonomiczną, ale także kategorią regulatywną. Jej oddziaływanie wpływa na formowanie korzystnego lub niekorzystnego pola działalności gospodarczej.

Analiza 150 wskaźników w 7 obszarach życia społecznego i gospodarczego tj.: praworządność, swoboda działalności gospodarcza, wiarygodność finansów publicznych, stabilność systemu finansowego, ochrona i bezpieczeństwo pracy, jakość usług publicznych i infrastruktury publicznej, respektowanie zobowiązań międzynarodowych pokazała, że w odniesieniu do referencyjnego przeciętnego poziomu z lat 2008-2021, w latach 2015-2021 wiarygodność ekonomiczna Polski uległa znacznemu obniżeniu. Szczególnie gwałtowny spadek widoczny jest w latach 2019-2021. Jednym z bezpośrednich następstw obniżonej wiarygodności ekonomicznej naszego państwa jest uporczywość inflacji. Ponadto niska skuteczność działań antyinflacyjnych, w szczególności polityki pieniężnej.

Raport na bieżąco komentowali przedstawiciele biznesu. Henryk Orfinger, Przewodniczący Rady Nadzorczej Dr Irena Eris i Brunon Bartkiewicz, Prezes Zarządu ING Banku Śląski zwrócili uwagę na to, że ze względu na wojnę w Ukrainie w 2022 roku wskaźniki raportu będą jeszcze bardziej zaniżone niż w latach 2019-2021. Dlatego zdaniem Bartkiewicza w roku 2023 będziemy potrzebować wysokiej wiarygodności ekonomicznej Polski we wszystkich wskazanych w raporcie aspektach. Ponadto będzie on niezwykle istotny pod kątem przełamania obecnej stagnacji gospodarczej.

Pełny raport dostępny jest pod linkiem: https://oees.pl/wp-content/uploads/2022/11/indeks-wiarygodnosci_WEB.pdf

Green Deal – energia, żywność, zdrowie

W tym bloku tematycznym dyskutowano m.in. o konieczności zmiany systemu żywnościowego w formie, w jakiej znamy go dziś. Dyskusję otworzył Peter Schmidt, podkreślając, iż należy zacząć od zmiany powszechnego poglądu na łańcuchy dostaw żywności – konieczne jest tutaj zniesienie konkurencji w branży produkcji żywności. Niszczy ona małe i średnie przedsiębiorstwa. Schmidt podkreślił też, jak ważne jest podejście spółdzielcze, współpracujące, które ma szansę spowodować, że system produkcji żywności będzie sprawiedliwy i zapewni zdrową żywność. Wezwał jednocześnie do wspólnego budowaniu i włączania do działania społeczeństwa obywatelskiego, a także inicjowania działań na poziomie lokalnym.

W sesji pogłębiającej „Sprawiedliwa transformacja czy bezpieczeństwo energetyczne? Green Deal w obliczu wojny” Barbara Nowacka z Komisji Europejskiej, podkreśliła, że transformacja nie może czekać, a zielona energia to nie tylko odpowiedź na zmiany klimatu, lecz środek, który pomoże nam wzmocnić nasze bezpieczeństwo energetyczne: „W roku 2030 gaz w UE w 90% będzie importowany. Unia chce dywersyfikacji, idą na to zdecydowane fundusze, co jest szansą dla polskiej gospodarki oraz dla przedsiębiorstw”.

Sesja zamykająca OEES 2022

W sesji zamykającej Open Eyes Economy Summit 2022 wystąpili Mer Irpienia Oleksandr Markushyn, Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz prof. dr hab. Jerzy Hausner, Przewodniczący Rady Programowej OEES.

Mer Irpienia – Olksandr Markushyn w swoim przejmującym wystąpieniu pokazał skalę zniszczenia miasta, wskazując jednocześnie na wyzwania, jakie stoją nie tylko przez Ukrainą, ale przed całą Europą. Markushyn podkreślił, że tocząca się obok wojna – to dla wielu liderów europejskich także wojna o nowy porządek świata i wartości.

Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdańska, dodała, że istotną bronią może być wiedza i edukacja. Przede wszystkim jako przeciwwaga dla dezinformacji i propagandy oraz współpraca na poziomie regionalnym. Jak wspomniała „bez partnerskiej współpracy z Ukrainą na poziomie lokalnym nie będzie możliwa odbudowa Ukrainy. Współpraca praktyczna, np. w odbudowie wodociągów – może być tylko możliwa między miastami”. Dulkiewicz zakończyła apelem o solidarność – jako wartości, która przyniesie bezpieczeństwo także Polsce.

Kongres zakończył swoim wystąpieniem prof. Jerzy Hausner. Podkreślił, że „wiarygodność państwa powinna być ustanowiona na fundamencie praworządności, porządku prawnego, normatywności i przestrzegania zasad – w innym wypadku zamiast instytucjonalnej odpowiedzialności pojawia się nieodpowiedzialność, a prawo zamiast być normą, staje się instrumentem nieprawości”.

Źródło: OEES