Innowacje stanowią siłę napędową gospodarki i pozwalają firmom odważnie patrzeć w przyszłość. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) od lat wspiera przedsiębiorców i ich ambicje rozwojowe. Dlatego powstał program Akademia Menadżera Innowacji – zapisy do ostatniej edycji konkursu trwają do 29 stycznia 2023 r.

Akademia Menadżera Innowacji to autorski program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dla przedsiębiorców otwartych na wdrażanie zmian w swoich firmach i zarządzanie innowacjami. Program składa się z równolegle prowadzonych części szkoleniowej i doradczej. Zajęcia prowadzą uznani eksperci, praktycy, liderzy i mentorzy z dziedziny wdrażania i zarządzania innowacjami.

Celem Akademii Menadżera Innowacji (AMI) jest wyposażenie menadżerów i pracowników kluczowych dla procesu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie w kompetencje niezbędne do zarządzania procesem zmian. Dzięki nim możliwe jest wdrażanie innowacji oraz wzmocnienie umiejętności zarządzania procesem innowacyjnym przez menadżerów polskich firm.

Innowacje w firmie - ostatnia szansa na udział w Akademii Menadżera Innowacji. Zapisy do 29 stycznia - dwie kobiety i jedne mężczyzna siedzą przy biurku przed ekranem komputera.
Innowacje w firmie – ostatnia szansa na udział w Akademii Menadżera Innowacji. Zapisy do 29 stycznia

Przede wszystkim do tworzenia i rozwoju innowacji niezbędne są przełomowe pomysły wynalazki, fundusze, zespół inżynierów. Do wprawienia procesów innowacyjnych w ruch, nadania im właściwego tempa i kierunku, konieczny jest jednak dobry menadżer. To on pełni kluczową rolę w podnoszeniu innowacyjności firm.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Przede wszystkim firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz duże przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie przeznaczone jest na usługi szkoleniowe w formie 2 – dniowych zjazdów. Ponadto na usługi doradcze w formie indywidualnych spotkań z przedstawicielami przedsiębiorstw/uczestnikami AMI. W zajęciach Akademii Menadżera Innowacji może wziąć udział:

  • od 2 do 4 uczestników będących pracownikami mikroprzedsiębiorstwa
  • od 3 do 4 uczestników będących pracownikami małych, średnich i dużych przedsiębiorstw

Jakie dofinansowania na innowacje dla firm?

Maksymalny możliwy poziom dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wynosi 80%. Duże przedsiębiorstwa mogą otrzymać maksymalnie 50% dofinansowania. Pozostała kwota kosztu usług (tj. doradczej i szkoleniowej) pokrywana jest w formie wkładu prywatnego, wnoszonego przez przedsiębiorstwo jako opłata. Ponadto wkład wpłacany do części szkoleniowej może zostać odzyskany przez przedsiębiorstwo po zakończeniu edycji. Pod warunkiem, że firma zdecyduje się na rozliczenie wkładu w wynagrodzeniach zgłoszonych do projektu pracowników – uczestników AMI.

VI edycja programu będzie realizowana od marca do września 2023 r. Szczegółowe informacje na temat Akademii Menadżera Innowacji znaleźć można na stronie PARP.

Źródło: PARP