Innowacje kosztują nas coraz więcej, a najczęściej inwestują w nie przedsiębiorcy. Na szczęście mają oni już do dyspozycji kilka możliwości finansowania tego typu projektów oraz mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i technologiczne specjalistycznych ośrodków badawczych. Jak tego dokonać? Od czego zacząć starania o środki na działalność badawczo-rozwojową?

Wartość wynalazczości

Rola innowacyjności w polskiej gospodarce stale zyskuje na znaczeniu. Już w latach 2004–2019 wysokość wydatków na badania i rozwój w przeliczeniu na jedną osobę w Polsce wzrosła o 411%. Zgodnie z raportem „Finansowanie działalności B+R w dużych firmach i potencjał absorpcji w kolejnej perspektywie finansowej” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w okresie 2015–2021 większe firmy w Polsce złożyły wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych (B+R) na łączną kwotę 20,99 mld zł.

Dofinansowania innowacji nie tylko na start

Środki mogą pozyskać nie tylko start-up’y poszukujące innowacyjnych rozwiązań. Aplikować o dofinansowanie mogą także już rozwinięte przedsiębiorstwa. Plany unowocześnienia działalności i wejścia na drogę innowacyjności wystarczą. Nowe technologie to nie tylko szansa na zwiększenie zysków firmy. Oznaczają one także wzrost konkurencyjności. Naturalnie, działa to na korzyść konsumentów, oferując im urozmaicony wybór innowacyjnych produktów i usług.

Jak finansować wynalazki?

Często bywa tak, że dany podmiot ma ciekawą, innowacyjną koncepcję, pomysł na produkt lub rozwiązanie technologiczne z potencjałem do zawojowania rynku. Niestety, zdarza się, że przeszkodą jest brak środków na realizację takiego przedsięwzięcia. Sam etap badań generuje spore koszty. To już wtedy warto przyjrzeć się różnym formom wsparcia. Wybierzmy taką, która jest dla naszego pomysłu najbardziej dostępna i korzystna.

Możliwości jest sporo. Zaczynają się one od ulg podatkowych jak Innovation Box czy ulga B+R, prowadzą przez konkursy i dotacje, a kończą na pełnym finansowaniu projektu.

Dlaczego warto zwrócić się do instytucji?

Szczególne kompetencje w strategiach pozyskiwania środków na innowacje mają ośrodki badań i rozwoju, które są dla poszukujących nowych rozwiązań firm kompleksowym wsparciem. Prowadzą one niezbędne im prace badawcze, realizują projekty, organizują finansowanie, wdrażają opracowane rozwiązania i rozliczają projekty. Jednym z nich jest Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu (CBRTP).

Oprócz europejskich funduszy, środki [na innowacje] pozyskać można również ze źródeł rządowych, oraz w formie wsparcia prywatnych inwestorów. Dotacje na innowacyjność skupiają się przede wszystkim na wprowadzaniu na rynek nowych produktów, technologii produkcji czy też nowych modeli biznesowych – wyjaśnia Grzegorz Putynkowski, CEO w CBRTP.

Przedstawiamy przegląd najpopularniejszych źródła finansowania innowacji:

Konkursy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla innowacyjnych projektów

NCBR wspiera postępowe rozwiązania technologiczne i społeczne, m.in ogłaszając konkursy.

Fundusze Venture Capital

Finansowanie z funduszy VC to rodzaj współpracy z podmiotem, który oferuje nie tylko pieniądze. Dodatkowo zyskujemy wiedzę praktyczną z danej dziedziny. Niekiedy kojarzone z ryzykiem może akurat być szansą dla Twojego przedsiębiorstwa. Oparta na pozagiełdowej inwestycji kapitałowej forma wsparcia skierowana jest szczególnie dla start-up’ów.

Anioły biznesu

Jest to finansowanie innowacji przez prywatnych inwestorów chcących włożyć własne środki w konkretne nowe rozwiązania zainicjowane przez początkujące firmy. Przede wszystkim i podobnie jak w przypadku funduszy VC, odbywa się to w zamian za część akcji lub udziałów. Skorzystaj z pomocy organizacji łączących inwestorów z autorami innowacyjnych pomysłów, aby znaleźć swojego Anioła.

Program BRIdge Alfa

Celem progra,mu NCBR jest wsparcie początkujących projektów B+R i ich komercjalizacji ze środków publicznych we współpracy z funduszami Venture Capital.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 20212027

Kontynuacja Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. FENG oferuje dotacje, instrumenty finansowe, kapitałowe oraz gwarancyjne, oraz instrumenty łączące finansowanie zwrotne i dotacyjne.

Sieć Otwartych Innowacji

Granty na transfer technologii do sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dofinansowanie zakupu innowacyjnych rozwiązań.

Co zrobić przed podjęciem decyzji o poszukiwaniu źródła finansowania? Przeanalizować wybór pod kątem potrzeb firmy, poziomu jej innowacyjności i szans na otrzymanie środków. Kolejny krok to wybór dokładnego źródła dotacji na innowacje. Należy precyzyjnie zapoznać się z dokładnymi wytycznymi, terminami składania wniosków i ograniczeniami każdej z opcji. Zwróćmy uwagę, by uniknąć (w zależności od warunków) podwójnego finansowania.

Innowacje dla wszystkich

Podsumujmy: najważniejsze jest to, by projekt spełniał kryterium innowacyjności. Warto podkreślić, że niekoniecznie musi to być wynalazek, zupełnie nowy produkt. Zauważmy, jak mówi Grzegorz Putynkowski, że innowacją jest również udoskonalona technologia. Nowa, na przykład bardziej sprzyjająca środowisku. Pamiętajmy też, że może to być metoda produkcji albo też nowy sposób organizacji pracy. Szansę mają zarówno małe firmy, jak i duże przedsiębiorstwa.

Dzięki takiemu rozumieniu innowacji wiele przedsiębiorstw może zainteresować się rozwojem i mogą one skorzystać z rzeczywistej pomocy finansowej w tym celu.

Źródło: Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu