Polski rynek rozrywki i mediów przekroczy w tym roku wartość 12 mld dolarów. Tempo wzrostu przychodów branży medialno-rozrywkowej dyktują digitalizacja, usługi mobilne i reklama cyfrowa. Liderem polskiego i globalnego rynku jest segment dostępu do Internetu. Odpowiada on za 22% przychodów w Polsce (2,7 mld USD) i 30% na świecie (784,4 mld USD). Polska jest drugim, po Rumunii, najszybciej rozwijającym się rynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej – wynika z polskiej edycji raportu “Global Entertainment & Media Outlook 2022–2026” opracowanego przez PwC Polska.

Przez ostatnie 2 lata światowe marki musiały przejść przyspieszony kurs przetrwania i reorganizacji swojego dotychczasowego status quo. Pandemia sprawiła, że trendy przyszłości, jak digitalizacja czy cyfryzacja treści stały się rzeczywistością rynku i konsumentów. Co szczególnie widoczne jest w branży rozrywki i mediów. Przychody z reklamy w tradycyjnej formie, do której przywykło pokolenie wyżu demograficznego minimalnie wzrosły, w 2026 roku zaczną spadać. Polski rynek rozrywki i mediów w 2026 roku będzie wciąż największym w regionie CEE pod względem wielkości przychodów. Przekroczą one 14 mld dolarów. Branża medialno-rozrywkowa w Polsce będzie stanowić wówczas 26% całego rynku CEE.

Polski rynek rozrywki i mediów w 2022 roku przekroczy wartość 12 mld dolarów - wykres, przychody z branży rozrywki i mediów w Polsce.
Polski rynek rozrywki i mediów w 2022 roku przekroczy wartość 12 mld dolarów

Polski rynek rozrywki i mediów – dostęp do Internetu

Wartość polskiego rynku rozrywki i mediów wyniesie w 2022 roku 12,3 mld dolarów. Przychody z dostępu do Internetu, największego sektora na polskim rynku E&M to 2,7 mld dolarów. Natomiast trzeciego co do wielkości sektora – 2 mld zł. Średnia stopa wzrostu przychodów polskiej branży rozrywki i mediów wyniesie 4,4% w skali roku. A z samej reklamy internetowej 9,1%. Największy udział w łącznych przychodach ma mieć sektor dostępu do Internetu, aż 22%. Polska jest drugim, po Rumunii, najszybciej rozwijającym się rynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej.

Polski rynek rozrywki i mediów – reklama internetowa

W 2022 r. zarówno w Polsce jak i na świecie przychody z różnych form reklamy stanowić będą już ponad 30% przychodów z rynku rozrywki i mediów ogółem. W kolejnych latach ta część rynku będzie tylko rosnąć. Kluczowy jest w tym udział reklamy internetowej, która na polskim rynku stanowić będzie w 2022 r. już ponad 60% przychodów z całego rynku reklamowego (2,3 mld USD). Przychody z reklamy telewizyjnej (1 mld USD) nadal stanowić będą istotną część przychodów z reklamy ogółem (3,8 mld USD). W kolejnych latach będą plasować się na stabilnym poziomie, notując niewielki wzrost (CAGR 1% w ciągu pięciu lat).

Wpływ na skalę udziału w rynku reklamy internetowej mają duże lepsze niż w przypadku reklamy TV możliwości personalizacji i targetowania treści do określonych grup konsumentów, elastyczne formaty, atrakcyjniejsze z punktu widzenia reklamodawcy cenniki. Ponadto precyzyjne metody pomiaru efektywności kampanii internetowych. Największą dysproporcję między wynikami dla Polski i świata widać porównując sektor telewizji i wideo. Nad Wisłą udział tego segmentu rynku jest nadal znaczący – to aż 16% przychodów z całej branży. Podczas gdy na świecie to już tylko 9%. Mimo rosnącej popularności serwisów streamingowych (usługi OTT to w Polsce aż 7% całości przychodów za 2022, przy 3% przychodów na świecie) i przechodzenia na konsumpcję treści w Internecie, Polacy są nadal mocno przywiązani do tradycyjnej telewizji.

Rynek OTT

Sektor OTT, dzięki swojej swobodzie i niezależności, rośnie w siłę. Globalnie będzie rosnąć znacznie szybciej niż w Polsce – prognozy wskazują prawie 7% wzrost CAGR sektora usług OTT do 2026 r na świecie. W Polsce, sektor pomimo silne pozycji, będzie rósł na poziomie ok. 3%.

Mimo spadków na świecie w sektorze tradycyjnej telewizji i wideo (-0,58% CAGR), w Polsce nadal ta kategoria będzie notować niewielki wzrost przychodów (1,2%) w ciągu 4 lat. Potwierdza to mocną pozycję i przywiązanie konsumentów do konsumpcji treści poprzez tradycyjną telewizję.

W kategorii książek w Polsce mimo wzrostu czytelnictwa widać wyraźną stagnację, a nawet minimalny spadek przychodów (-0,1%). Inaczej ma się sytuacja na rynkach światowych – sektor książek będzie rósł o 1,2 % CAGR do 2026 r.

W 2022 r. polski rynek rozrywki i mediów będzie wart ponad 12 mld USD. Co plasuje nasz kraj w pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) jeżeli chodzi o wartość przychodów z tego sektora. W latach 2022-2026 średnioroczne tempo wzrostu przychodów z rynku E&M w Polsce będzie wyższe od tego na świecie i wyniesie 4,4%. Podczas gdy globalnie sektor rok do roku będzie wzrastał o 3,9%.

Źródło: PwC Polska