Energia słoneczna i wiatrowa mają dostarczyć ponad jedną trzecią światowej energii elektrycznej w 2030 roku. Odnawialne źródła energii stają się kluczowym elementem dyskusji na temat przyszłości branży energetycznej. Rośnie zapotrzebowanie na energię, zmieniają się normy środowiskowe.

Wzrost świadomości ekologicznej, postęp technologiczny oraz korzystne regulacje sprzyjają rekordowym wynikom firm z sektora OZE. Przyciaga on więc inwestorów, napędzając przy tym rozwój gospodarki.

Odnawialne źródła energii: najwięksi gracze są „proeko

Proekologiczne polityki największych gospodarek, jak USA i kraje UE, wspierają dynamiczny wzrost sektora OZE. W marcu 2023 roku Komisja Europejska uzgodniła zaktualizowaną dyrektywę dotyczącą energii odnawialnej. Dąży tym ona do zwiększenia udziału OZE w ogólnym zużyciu energii w UE z 32% do 42,5% do 2030 roku. W USA Kongres przyjął Inflation Reduction Act, przewidujący duże inwestycje w zieloną energię. I już przynosi on pozytywne efekty – w porónaniu do 2022 wzrosła produkcja energii z OZE niż względem tej z węgla.

Rosnący popyt na innowacyjne rozwiązania w OZE, wspierany zachętami rządowymi, tworzy korzystne otoczenie dla rozwoju tego sektora. Wyniki finansowe czołowych firm z OZE, np. Array Technologies i Sunnova Energy, potwierdzają rosnący potencjał branży. W Polsce również odnotowuje się rosnący udział energii odnawialnej, z mocą zainstalowaną w instalacjach fotowoltaicznych przekraczającą 12,4 GW na koniec 2022 roku.

Odnawialne źródła energii stają się kluczowym elementem transformacji naszego społeczeństwa w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości. Zrozumienie potencjału rozwojowego tych technologii i przemyślane inwestycje, zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym, są niezbędne dla osiągnięcia stabilnego i ekologicznie odpowiedzialnego rozwoju naszej planetY

Timur Turlov, założyciel Freedom Finance Europe – międzynarodowej firmy brokerskiej

Rozwój OZE jest kluczowy dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Choć przyciąga inwestycje, to także stawia przed wyzwaniami. Jak firmy będą reagować na te wyzwania w przyszłości, pokaże, czy jesteśmy przygotowani na długoterminową transformację w kierunku bardziej ekologicznej i zrównoważonej przyszłości.

Źródło: Freedom Finance Europe