Jak wynika z Monitora Sądowego i Gospodarczego, upadłość w listopadzie 2014r. ogłosiło 49 przedsiębiorstw, czyli o 39,5% mniej niż miesiąc wcześniej, bowiem w październiku odnotowano upadek 81 firm. Jest to jak do tej pory najniższa liczba upadłości od stycznia 2011roku. W tamtym okresie zbankrutowały 43 przedsiębiorstwa.

Kultura, rozrywka i rekreacja, to te branże odnotowują największą upadłość natomiast budownictwo to branża, w której zaczyna się poprawiać pomimo utrzymującego się wysokiego poziomu upadłości.

Prognoza na rok 2015 jest bardziej optymistyczna. Według analiz w całym 2015r. liczba upadłości wyniesie około 754 wszystkich przedsiębiorstw, czyli o 9,2% mniej niż w roku obecnym.

 źródło: kuke.com.pl