Ceny energii wystrzeliły w kosmos. W Sejmie rozpoczęły się prace nad projektem ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024. Rząd chce udzielić przedsiębiorcom pomocy publicznej w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. Jeszcze w tym roku chce przeznaczyć na ten cel ponad 5 mld zł. Przedsiębiorcy oczekują jasnych przepisów dotyczących uzyskania przez nich wsparcia w związku z sytuacją na rynku energii. Tymczasem projekt ustawy która ma uregulować ten problem jest mało konkretny i nie określa do których firm i w jakiej wysokości będzie skierowana pomoc.

Rząd chce udzielić przedsiębiorcom pomocy publicznej w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej i gazu ziemnego w latach 2022–2024. Wsparcie będzie przeznaczone dla przedsiębiorców, w przypadku których prowadzenie działalności gospodarczej jest zagrożone ze względu na dynamiczny wzrost kosztów. Jeszcze w tym roku rząd chce przeznaczyć na ten cel ponad 5 mld zł.

Ceny energii szybują w górę

Na Towarowej Giełdzie Energii średnia cena gazu ziemnego w sierpniu 2022 r. wyniosła 1104,63 zł/MWh i była o 420% wyższa niż rok wcześniej. Energia elektryczna kosztowała w tym samym miesiącu 1390,76 zł/MWh, czyli o 263% więcej niż rok wcześniej. Oznacza to znaczący wzrost kosztów produkcji dla przedsiębiorstw przemysłowych, co przekłada się na rentowność branż szczególnie narażonych na wzrosty cen energii i gazu ziemnego.

Część polskich firm, np. z branż ceramicznej czy hutniczej, już dziś zmuszona jest wstrzymywać produkcję części wyrobów. Ze względu na wielkość przedsiębiorstw działających w tych branżach, firmy te są często bardzo znaczącym pracodawcą na lokalnym rynku pracy.

Kosmiczne ceny energii. Które firmy otrzymają pomoc rządu? - w kontakcie dwie wtyczki czarna i biała.
Kosmiczne ceny energii. Które firmy otrzymają pomoc rządu?

Najważniejsze rozwiązania

  • Określone zostaną zasady udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej i gazu ziemnego w latach 2022–2024.
  • Rada Ministrów będzie mogła przyjmować programy rządowe dotyczące udzielania takiej pomocy przedsiębiorcom. Za realizację programów będzie odpowiadał minister rozwoju i technologii.
  • Wsparcie będzie przeznaczone dla firm, w przypadku których prowadzenie działalności gospodarczej jest zagrożone ze względu na dynamiczny wzrost kosztów prowadzenia tej działalności.
    • Pomoc ma przede wszystkim służyć zapewnieniu płynności i dostępu do finansowania dla przedsiębiorstw zmagających się z wyzwaniami obecnego kryzysu, przy jednoczesnym zachowaniu warunków działania na jednolitym rynku Unii Europejskiej.
    • Wsparcie będzie mogło być udzielone na pokrycie zwiększonych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, związanych ze wzrostem cen energii elektrycznej oraz gazu ziemnego.
  • W latach 2022-2024 na realizację programów pomocowych rząd chce przeznaczyć 17,4 mld zł, z czego w jeszcze w tym roku ponad 5 mld zł. W 2023 r. w ramach wsparcia przewidziano ponad 8,2 mld zł, a w 2024 r. – ponad 4,1 mld zł.

Brak konkretów

Niestety, jak zauważa Jakub Safjański, dyrektor departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan, w projekcie nie ma żadnych konkretów. Nadal nie wiadomo do jakich firm trafi wsparcie i w jakiej wysokości. Przedsiębiorcy potrzebują teraz jasnych regulacji, co do możliwości uzyskania wsparcia państwa w związku z wysokimi cenami energii i gazu.

Według zaproponowanych przepisów pomoc może teoretycznie trafić do wielu sektorów, które ponoszą dodatkowe koszty związane ze wzrostem cen energii i gazu. Jednak istnieją obawy się, że rząd będzie arbitralnie wskazywać beneficjentów pomocy, a przedsiębiorcy zostaną wykluczeni z konsultacji treści programów pomocowych.

Źródło: Konfederacja Lewiatan, gov.pl