Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza wiele zmian, jedna z nich – badanie trzeźwości pracowników przy użyciu alkomatu czy narkotestów, budzi wątpliwości. Mało przejrzyste są warunki i metody przeprowadzania przez pracodawców kontroli trzeźwości pracowników.

Rozporządzenie ma określić warunki i metody przeprowadzania przez pracodawcę oraz przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego lub zlecanych przez ten organ, badań na obecność alkoholu w organizmie pracownika. Część przepisów zawartych w rozporządzeniu trzeba doprecyzować, bo obecny sposób ich sformułowania może utrudnić badanie trzeźwości pracowników. Szczególnie w mikro i małych firmach.

Kontrola trzeźwości pracowników budzi wątpliwości - kobieta  kieliszkiem wina siedzi przed otwartym laptopem.
Kontrola trzeźwości pracowników budzi wątpliwości

Jak komentuje Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan, część przepisów zawartych w rozporządzeniu trzeba doprecyzować. Obecny sposób ich sformułowania może utrudnić badania trzeźwości pracowników, szczególnie w mikro i małych firmach. Przede wszystkim wątpliwości budzi sposób badania pomiaru stężenia alkoholu.

Z projektu rozporządzenia wynika, że osoba badana przy użyciu analizatora wydechu metodą utleniania elektrochemicznego, może żądać zweryfikowania badania analizatorem wydechu metodą spektrometrii w podczerwieni. Urządzenia dostępne na rynku dla osób i podmiotów prywatnych wykorzystują metodę utleniania elektrochemicznego. Analizatory wydechu metodą spektrometrii w podczerwieni znajdują się zwykle na wyposażeniu jednostek policji. W związku z takim określeniem sposobu badania pomiaru stężenia alkoholu pracodawca de facto nie będzie mógł samodzielnie przeprowadzić badania, gdyż w każdym przypadku kiedy będzie ono wskazywało na stężenie ponad 0,00 mg/dm3 przy użyciu analizatora wydechu metodą utleniania elektrochemicznego, pracownik będzie mógł żądać przeprowadzenia badania wydechu analizatorem, którego pracodawca nie będzie posiadał. W określonych przypadkach może dojść do trzykrotnego badania pracownika.

Kontrola pracowników – alkomaty i narkotesty

Badania trzeźwości będą mogły być przeprowadzane nie tylko na obecność alkoholu, ale też „środków działających podobnie do alkoholu”. Proponowana lista substancji weryfikowanych budzi wątpliwości.

Jako środki działające podobnie do alkoholu w rozumieniu rozporządzenia można będzie klasyfikować także syropy na kaszel i środki przeciwbólowe. Ponadto środki dla epileptyków, astmatyków czy diabetyków.

Nowelizacja Kodeksu pracy czeka na podpis prezydenta.

Źródło: Konfederacja Lewiatan