Ile zarabia się w Unii Europejskiej? Na to pytanie odpowiada Eurostat, który podaje średnie roczne skorygowane wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w UE za 2021 r. Z najnowszych danych urzędu statystycznego UE wynika, że najlepiej zarabiali mieszkańcy Luksemburga, a najgorzej Rumunii. Polakom wciąż przysługuje tytuł taniej siły roboczej.

Eurostat podał informacje o średnim rocznym wynagrodzeniu w wymiarze pełnego etatu w krajach europejskiego jednolitego rynku (UE plus Norwegia, Islandia, Liechtenstein i Szwajcaria) w przeliczeniu na PPS (Standard Siły Nabywczej) za 2021 r.

PPS (Standard Siły Nabywczej) jest to miara, która pozwala porównywać zarobki w różnych krajach, biorąc pod uwagę to, jakie są w nich ceny.

Ile zarabia się w Unii Europejskiej? Najnowsze dane - kolorowa mapa Europy z danymi o średnich zarobkach obywateli UE.
Ile zarabia się w Unii Europejskiej? Najnowsze dane

Ile zarabia się w Unii Europejskiej?

Wśród państw członkowskich UE najwyższe średnie roczne skorygowane wynagrodzenie w pełnym wymiarze czasu pracy w 2021 r. odnotowano w Luksemburgu – 72,2 tys. euro. Drugie miejsce zajmuje Dania z 63,3 tys. euro, trzecie Irlandii – 50,3 tys. euro.

Natomiast najniższe wartości wskaźnika odnotowano w Bułgarii – 10,3 tys. euro. Ponadto na Węgrzech 12,6 tys. euro i w Rumunii 13 tys. euro. Polska zajmuje czwarte miejsce od końca ze średnim wynagrodzeniem w wysokości 14,4 tys. euro. Oznacza to, że Polacy nie zarabiają nawet połowy średniej dla całej wspólnoty.

W Polsce w 2021 r. średnie wynagrodzenie (mediana) wyniosło 13866 PPS. To dużo więcej niż w najgorszej pod tym względem wśród krajów Unii Europejskiej Rumunii (8703 PPS). Z drugiej strony to także blisko 2,5 razy mniej, niż w cieszącym się najwyższym wskaźnikiem PPS w UE Luksemburgu (32132 PPS). Do Włochów też nam sporo brakuje. Średnie roczne skorygowane wynagrodzenie w pełnym wymiarze czasu pracy w 2021 r. we Włoszech wyniosło średnio 17304 PPS. Innymi słowy, uwzględniając siłę nabywczą, zarabiamy od nich o 20 proc. mniej.

W pierwszej dziesiątce znalazły się następujące kraje: Luksemburg, Holandia, Austria, Niemcy, Dania, Belgia, Szwecja, Irlandia, Finlandia oraz Francja. Co ważne, zarobki w wymienionych krajach plasują się powyżej średniej zarobków dla strefy euro.

Źródło: Eurostat