Do 2030 r. wartość polskiego eksportu baterii do elektryków wzrośnie czterokrotnie – takie wnioski m.in. płynął z raportu PIE „Wpływ pakietu Fit for 55 na przemysł motoryzacyjny w Grupie Wyszehradzkiej. Skutki budżetowe zaostrzenia norm emisji”. Unijne regulacje znacząco wpłyną na sektor motoryzacyjny. Inwestycje w produkcję baterii mogą podnieść PKB krajów V4 w 2035 r. o 5,3 proc. Polski nawet o 2,6 proc.

Nadchodzące zmiany regulacyjne w UE sprawią, że udział produkcji części do samochodów spalinowych, które staną się zbędne po wejściu w życie zakazu rejestracji pojazdów spalinowych do 2035 r., wyniesie w polskim przemyśle 35 proc. Zaś strata wartości dodanej produkcji w tradycyjnym sektorze motoryzacyjnym w krajach V4 sięgnie w 2035 r. 22,8 mld EUR, z czego na Polskę przypadnie 7,2 mld EUR. Jednak bilans netto produkcji wyrobów motoryzacyjnych i bateryjnych w V4 w 2035 r. będzie dodatni i wyniesie 58,5 mld EUR. Z czego w Polsce będzie to 16,9 mld EUR.

W wyniku utraty produkcji części do pojazdów spalinowych i wzrostu produkcji baterii dla sektora motoryzacyjnego wpływy do sektora finansów publicznych krajów V4 wyniosą w 2035 r. nawet 13,3 mld EUR, z czego 7,4 mld EUR przypadnie na Polskę. Ten sektor już w tej chwili należy do najdynamiczniej rozwijających się. W 2021 r. wartość polskiego eksportu baterii litowo-jonowych wyniosła 6,6 mld EUR i stanowiła ponad 2 proc. całego eksportu.

Wartość dodana rynku baterii do samochodów elektrycznych w 2030 r. w Europie może wynieść 625 mld EUR. W Grupie Wyszehradzkiej wartość ta może wówczas wynieść 73,2 mld EUR, a w Polsce 24,1 mld EUR.

Jakie będą główne konsekwencje Fit for 55 dla sektora motoryzacyjnego?

Przede wszystkim wdrożenie pakietu Fit for 55 i zawartej w nim propozycji zmiany Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631 dotyczącego ograniczenia emisji w produkcji samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych przeznaczonych na sprzedaż na rynku unijnym oznaczać będzie duże zmiany na mapie przemysłu motoryzacyjnego w Polsce. Łącznie średnie emisje z tych pojazdów po raz pierwszy rejestrowanych w UE mają spaść z obecnych ok. 100 gCO2/km do 0 gCO2/km w 2035 r.

Oczekiwana utrata wartości dodanej produkcji w tradycyjnym sektorze motoryzacyjnym w krajach V4 w wyniku wprowadzenia pakietu Fit for 55 może wynieść w 2035 r. niespełna 23 mld EUR. Z czego 7,2 mld EUR w Polsce. Jednak spodziewane zyski budżetowe znacznie przewyższają potencjalne straty finansowe. Bilans netto produkcji wyrobów motoryzacyjnych i bateryjnych w krajach V4 w 2035 r. – a więc odkąd nie będzie można kupić i zarejestrować na terenie Wspólnoty nowego pojazdu napędzanego benzyną, dieslem, LPG czy CNG – może osiągnąć wartość ok. 60 mld EUR, z czego 16,9 mld EUR w Polsce. Oznacza to podwyższenie PKB w 2035 r. w krajach V4 średnio o 5,3 proc. Ponadto wzrost wpływów do sektora finansów publicznych o ponad 13 mld EUR.

Inwestycje w produkcję baterii do elektryków. Do 2030 r. eksport wzrośnie czterokrotnie. - infografika, bilans netto utraty produkcji części do pojazdów spalinowych i zwiększenia produkcji baterii w krajach V4.
Inwestycje w produkcję baterii do elektryków. Do 2030 r. eksport wzrośnie czterokrotnie.

Wraz ze wdrożeniem zakazu rejestracji samochodów spalinowych i rozwojem elektromobilności, ok. 35 proc. obecnej produkcji części do samochodów w Polsce stanie się zbędne. W przypadku Węgier i Słowacji będzie to jeszcze więcej, bo ok. 50 proc. Jeżeli chodzi o polską produkcję, to ok. 22 proc. podzespołów będzie można dostosować do pojazdów elektrycznych. Zaś pozostała część produkcji (43 proc.) to części w pełni kompatybilne z pojazdami elektrycznymi.

Źródło: PIE