Stacje ładowania pojazdów elektrycznych co 60 km – to jeden z postulatów posłów Parlamentu Europejskiego w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej w Unii Europejskiej. Kolejne z nich to stacje tankowania wodoru co 100 km i redukcja zanieczyszczeń pochodzących z paliw morskich. Nowe przepisy są częścią pakietu „Gotowi na 55 w 2030„, czyli unijnego planu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r.

W środę, 19 października Parlament przyjął stanowisko w sprawie projektu przepisów UE mających na celu przyspieszenie wdrażania stacji ładowania i alternatywnego tankowania (takich jak elektryczne lub wodorowe) dla samochodów osobowych, ciężarowych, pociągów i samolotów oraz wspieranie upowszechniania się pojazdów ekologicznych.

Więcej stacji ładowania pojazdów elektrycznych/uzupełniania paliwa

Zgodnie z przyjętym tekstem, do 2026 roku na głównych drogach UE co 60 km powinien znajdować się przynajmniej jeden punkt ładowania samochodów elektrycznych. Ten sam wymóg dotyczyłby ciężarówek i autobusów, ale tylko na sieciach bazowych TEN-T i ze stacjami o większej mocy. Będą pewne wyjątki dla regionów najbardziej oddalonych, wysp i dróg o bardzo małym natężeniu ruchu.

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych co 60 km - ładowanie auta elektrycznego.
Stacje ładowania pojazdów elektrycznych co 60 km

Posłowie proponują również utworzenie większej liczby stacji tankowania wodoru przy głównych drogach UE. Co 100 km, a nie co 150 km, jak proponuje Komisja. Ponadto zrobienie tego szybciej, czyli do 2028 r., a nie do 2031 r.

Proste ładowanie

Stacje tankowania alternatywnego mają być dostępne dla wszystkich marek pojazdów, a płatności łatwe. Co więcej, powinny one wyświetlać cenę za kWh lub za kg i powinna ona być przystępna i porównywalna. Ponadto posłowie apelują, aby do 2027 roku powstał unijny punkt dostępu do danych o paliwach alternatywnych. Będzie on dostarczał informacji o dostępności, czasie oczekiwania i cenach na różnych stacjach w całej Europie.

Zrównoważone paliwa morskie

Posłowie przyjęli także stanowisko w sprawie projektu unijnych przepisów dotyczących stosowania paliw odnawialnych i niskoemisyjnych w transporcie morskim. Parlament chce, aby sektor morski zmniejszył emisję gazów cieplarnianych (GHG) ze statków o 2% od 2025 r. Ponadto o 20% od 2035 r. i 80% od 2050 r. w porównaniu z poziomem z 2020 r. (Komisja zaproponowała redukcję o 13% i 75%).

Miałoby to zastosowanie w przypadku statków o pojemności brutto powyżej 5000, zasadniczo odpowiedzialnych za 90% emisji CO2, do całej energii wykorzystywanej na pokładzie w portach UE lub pomiędzy nimi. Ponadto do 50% energii wykorzystywanej podczas rejsów, w których port wyjściowy lub port docelowy znajduje się poza UE lub w jej regionach najbardziej oddalonych.

Posłowie ustalili również cel w postaci 2% wykorzystania paliw odnawialnych oraz nakazali kontenerowcom i statkom pasażerskim korzystanie z zasilania z lądu podczas cumowania w głównych portach UE od 2030 roku. To znacznie zmniejszyłoby zanieczyszczenie powietrza w portach.

Aby zapewnić przestrzeganie przepisów wprowadzone zostaną kary. Przychody z nich powinny trafiać do Funduszu Oceanicznego. Ponadto przyczyniać się do dekarbonizacji sektora morskiego, efektywności energetycznej i zeroemisyjnych technologii napędowych.

Źródło: Parlament Europejski