W dzisiejszym dynamicznym świecie, w którym transformacja cyfrowa i rozwój sztucznej inteligencji odgrywają coraz większą rolę, edukacja staje się kluczowym elementem sukcesu zarówno dla jednostek, jak i dla organizacji. W odpowiedzi na te wyzwania

Uczelnia Łazarskiego (UŁ) wraz z Lazarski University of Technology (LUT) podejmują działania, aby odpowiadać na potrzeby rynku pracy i przyszłościowych zawodów.

Rynek pracy, specjalizacje i nowe zawody ewoluują w tempie zaskakującym, napędzane gigantycznym rozwojem technologicznym. Jednak-że coraz częściej edukacja nie nadąża za tymi dynamicznymi trendami. Brak możliwości systemowego dostosowania programów nauczania oraz właściwych predykcji uniemożliwiają adaptację do zmieniającego się otoczenia biznesowego.

Szybki rozwój technologiczny, w tym i sztucznej inteligencji, przynosi nie tylko rewolucyjne zmiany dla społeczeństwa, lecz także dla prowadzenia i zarządzania biznesem. Korzystanie z najnowszych rozwiązań technologicznych staje się koniecznością, zwłaszcza w branżach, które są na czele innowacji. Pojawie-nie się coraz większej liczby inteligentnych narzędzi w życiu codziennym i pracy wymusza adaptację firm do nowych realiów lub stawienie czoła ryzyku obniżenia konkurencyjności. Pierwsze analizy wskazują, że sztuczna inteligencja będzie miała istotny wpływ na rynek pracy, mogąc zarówno spowodować zanik niektórych zawodów, jak i wywołać powstanie zupełnie nowych.

– W obliczu takiej sytuacji konieczne jest zbadanie, w jakim kierunku powinna zmierzać edukacja, aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby biznesowe. Jako uczelnia wyższa naszym celem jest rozwój i przekazywanie wiedzy, a także kształcenie przyszłych liderów i specjalistów. Aby być gotowym na zmiany dotyczące struktury zatrudnienia, musimy poddać weryfikacji potrzeby firm, które są gotowe do adaptacji i zmian – mówi  Marlena Wieteska, ekspertka od innowacji na Uczelni Łazarskiego oraz na LUT, wykładowczyni, trenerka i mentorka.

INNOWACYJNE PODEJŚCIE  DO KSZTAŁCENIA

Uczelnia Łazarskiego skupia się na dostarczaniu aktualnych danych i wskazówek dotyczących zmieniających się wymagań rynku pracy. Wkrótce planowane są, realizowane przez LUT, badania, które umożliwią identyfikację kluczowych obszarów, obejmujących zarządzanie projektem, kompetencje przyszłości oraz wyzwania transformacji cyfrowej.

– W obliczu szybko zmieniającego się świata, niezwykle istotne jest być na bieżąco i stale rozwijać się w nowych obszarach – podkreśla Kasia Syrówka, autorka raportu Future® Rynek pracy i zawody przyszłości, ekspertka w dziedzinie edukacji i przyszłości zawodowej, prowadząca popularny podcast. Jej wypowiedź ukazuje znaczenie ciągłego doskonalenia się w dynamicznym otoczeniu zawodowym. (…)

Artykuł pochodzi z majowej edycji magazynu Personel i Zarządzanie: https://sklep.infor.pl/personel-i-zarzadzanie-5-2024.html