Dofinansowanie działalności gospodarczej z urzędu pracy dla osób, które planują założenie działalności gospodarczej. Jakie warunki należy spełnić, podpowiada specjalista z Centrum Informacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia.

Źródeł finansowania działalności gospodarczej jest kilka. po pierwsze można starać się o bezzwrotne dotacje lub pożyczki. Wciąż jednak jednym z najbardziej popularnych dofinansowań są jednorazowe środki na działalność z urzędów pracy – informuje Piotr Rafałowicz, Starszy specjalista z Centrum Informacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia.

https://biznestuba.pl/featured/koronawirus-kontrole-sanitarne-na-granicach/

Środki na działalność nie są przyznawane wszystkim wnioskującym. Oczywiście podstawowym warunkiem ubiegania się o jakiekolwiek wsparcie z urzędu pracy jest posiadane statusu osoby bezrobotnej. Należy więc w pierwszej kolejności zarejestrować się jako osoba bezrobotna.

Brak wpisu do CEIDG

Przede wszystkim wpływ na decyzję urzędu pracy ma to, czy zarejestrowany bezrobotny prowadził wcześniej firmę. Ponadto ile czasu upłynęło od jej zamknięcia. Ubiegający się o środki nie może posiadać wpisu do CEIDG przed złożeniem wniosku oraz w trakcie jego rozpatrywania. Urząd sprawdza 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Godne uwagi jest to, że nie ma znaczenia, czy dana osoba prowadziła firmę czy nie. Liczy się sam wpis. Nawet jeśli był kilkudniowy.

Dofinansowanie działalności gospodarczej z urzędu pracy- urzędnik przy biurku z kalkulatorem

Dofinansowanie działalności gospodarczej po sprawdzeniu przeszłości biznesowej

Przyznając dofinansowanie do działalności gospodarczej urzędy pracy sprawdzają także, czy osoby, które ubiegają się o wsparcie, wcześniej nie otrzymały już podobnego dofinansowania. Ponadto osoby, które wcześniej prowadziły już działalność i na jej otwarcie otrzymały środki z urzędu pracy lub z innych środków publicznych nie mogą wnioskować o wsparcie na otwarcie kolejnego biznesu.

Urząd nie przyzna również środków osobie, która w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku była skazana za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu.

https://biznestuba.pl/featured/zasilek-opiekunczy-z-powodu-koronawirusa-komu-przysluguje/

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji. Nie zwalnia z obowiązków względem urzędu. Nadal należy zgłaszać się na wyznaczone wizyty oraz przyjmować skierowania do pracy.

Szczegółowe informacje na temat jednorazowych środków na działalność gospodarczą można uzyskać w serwisie internetowym Zielonej Linii (https://zielonalinia.gov.pl/web/zielona-linia/-/jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej-32200) oraz pud numerem telefonu 19524.