Świat nieustannie zmienia się na naszych oczach. W porównaniu z ludźmi, którzy żyli na ziemi 100 lat temu posiadamy zupełnie inną perspektywę z jaką patrzymy na świat. Wiele barier zostało zniesionych, zarówno w kontekście technologicznym jak i obyczajowym. Dzięki temu łatwiej jest nam dostrzegać i identyfikować się z problemami, które trapią ludzkość i Ziemię jako całość rozumiejąc, że to, co dzieje się w naszym lokalnym środowisku życiowym jest częścią tej całości. Tym samym, każdy z nas nie tylko ma możliwość wyrobić sobie pogląd na to w jakiej kondycji jest nasze życie na ziemi w kontekście globalnym, lecz także podejmować działania wpływające na zmiany tak, aby kształtowały się zgodnie z naszymi poglądami, jakiekolwiek by one nie były.

Jedną z bardziej intratnych form wpływania na rzeczywistość jest inwestowanie. To właśnie inwestując możemy opowiedzieć się za tym, w misję których firm wierzymy. Jeśli jesteś osobą, której nie jest obojętny wpływ działalności koncernów na przyrodę i społeczeństwo, to dzięki systemowi oceny spółek według kryteriów ESG, masz możliwość inwestowania w zgodzie ze swoimi przekonaniami. Jednak, czy inwestując w spółki dbające o zrównoważony rozwój masz szansę na jakąkolwiek zadowalającą stopę zwrotu? Innymi słowy czy poczucie, że robi się coś dobrego idzie tutaj w parze z zyskownością?

Co to jest rating ESG?

Zacznijmy od wyjaśnienia czym jest rating ESG. W skrócie Rating ESG to ocena dotycząca zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, uwzględniająca trzy kluczowe czynniki: środowiskowe (Environmental), społeczne (Social) oraz zarządzanie korporacyjne (Governance). Skala ESG ocenia, jak przedsiębiorstwo radzi sobie w zakresie tych trzech obszarów i jakie działania podejmuje w celu minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko naturalne, społeczeństwo, pracowników i akcjonariuszy. Inwestor może samemu dokonać analizy poszczególnych spółek pod kątem oceny ESG lub wybrać na przykład odpowiednie ETF-y, które opierają się na śledzeniu indeksów, z których wykluczone są spółki z kontrowersyjnych sektorów oraz o niskim ratingu ESG. Tego typu inwestowanie jeszcze dekadę temu było tylko dla wybranych. Dziś jednak istnieje duża liczba wiarygodnych ratingów oraz szeroki wybór instrumentów inwestycyjnych, które pozwalają inwestować tanio i w prosty sposób.

W ramach oceny ESG poszczególne spółki są oceniane ze względu na to jak bardzo realizują kryteria ESG w swojej działalności. Te najwyżej ocenione z pewnością nie będą zaangażowane w sektor zbrojeniowy, tytoniowy, hazardowy czy związany z paliwami kopalnymi. Pod uwagę brane jest także czy firma jest zaangażowana w GMO, testowanie produktów na zwierzętach, produkcję skór i futer, pestycydów czy oleju palmowego.

Czy odpowiedzialne inwestowanie jest zyskowne?

Zazwyczaj, gdy idziemy do sklepu produkty oznaczone jako bio czy organic wyglądają na droższe niż ich zwyczajne alternatywy. Mogłoby się zatem wydawać, że inwestując w zrównoważony rozwój inwestowanie będzie bardziej kosztowne, a do tego stopa zwrotu nie będzie interesująca. Ponadto, kwestie ekologiczne i prospołeczne, mimo że do jakiegoś stopnia bliskie każdemu z nas, kojarzone są jako coś niszowego, jako coś co raczej polega na wykorzystywaniu mniej wydajnych technologii byle tylko zadośćuczynić idei zrównoważonego stylu życia, co wcale nie jest praktyczne.

Być może było tak jeszcze 10-15 lat temu, gdy entuzjastów zdrowego stylu życia i zielonych technologii było mniej, ale dużo zmieniło się w tej kwestii. Rzeczywistość pokazuje, że odpowiedzialne inwestowanie jest nie tylko dostępne i niskokosztowe, ale również może przynosić atrakcyjne stopy zwrotu. Okazuje się również, że firmy, które chcą realizować swój biznes w oparciu o wysokie standardy zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej, dzięki swojemu szerokiemu spojrzeniu mają szanse lepiej zarządzają ryzykiem i są lepiej przygotowane na konkurowanie z innymi.

Z drugiej strony, firmy chcące jedynie generować zysk bez względu na kontekst, w którym prowadzą swoją działalność, pomijają ważne kwestie ekologiczne i społeczne nie biorąc pod uwagę wszystkich dostępnych czynników, które wpływają na powodzenie przedsiębiorstw w dłuższym terminie. Jak pokazuje raport przygotowany przez McKinsey, firmy o wysokim ratingu ESG w konsekwencji zużywają mniej energii i wody, są wspierane przez programy rządowe poprzez dotacje oraz lepiej radzą sobie w środowisku regulacyjnym. Przyciągają więcej bardziej zmotywowanych i utalentowanych pracowników, ponieważ dbają o to, aby ich pracownicy byli możliwie jak najbardziej zadowoleni. Są lepiej przygotowane na zagrożenia środowiskowe, bo pomyślały o zabezpieczeniu się przed tego typu ryzykiem zawczasu.

Przekłada się to także na wyniki inwestycyjne. Odpowiedzialne Portfele ESG, w które można inwestować między innymi na platformie Portu osiągnęły historycznie za ostatnie 10 lat lepsze rezultaty niż Klasyczne Portfele w przybliżeniu o około 1 punkt procentowy. Portu nie jest jednak odosobnionym przypadkiem, podobnie wygląda to również na całym świecie. Jak pokazała metaanaliza NY Stern School of Business, podsumowująca większą liczbę tego typu badań, portfele ESG mogą i często są bardziej zyskowne niż ich klasyczne odpowiedniki.

Analizę przeprowadzono w grudniu 2022 roku. Historyczne wyniki inwestycji nigdy nie gwarantują przyszłych zysków.

Czy Polacy są zainteresowani inwestowaniem w ESG?

Okazuje się, że Polacy, którzy nie interesują się inwestowaniem lub światem finansów przeważnie nawet nie wiedzą o tym, że istnieje coś takiego jak inwestowanie w oparciu o kryteria ESG. W Badaniu Kompetencji Inwestycyjnych, które zostało przeprowadzone przez Portu wraz z agencją IPSOS około ¼ Polaków przyznała, iż nie wie co to jest inwestowanie odpowiedzialne społecznie (ESG). Blisko ⅓ nie wyraziła żadnej opinii w tym temacie, co mogłoby również wskazywać na brak wiedzy na ten temat lub na brak głębszych przemyśleń odnośnie inwestowania w ten sposób.

Okazało się również, że 19% kobiet chciałoby inwestować wyłącznie w inwestycje odpowiedzialne społecznie. Taką wolę wyraziło jedynie 11,5% mężczyzn. Badanie obnażyło także zależność, której można byłoby się spodziewać, a mianowicie, że to głównie młodsze pokolenia są bardziej skłonne inwestować wyłącznie w inwestycje typu ESG. Badanie pokazało również, że aż 21,6% osób w przedziale wiekowym 18-24 chce inwestować wyłącznie odpowiedzialnie społecznie.

Popularność ESG wzrasta

Okazuje się jednak, że inwestorzy wybierają ten typ inwestowania częściej niż moglibyśmy przypuszczać. Na platformie inwestycyjnej Portu, 45% pań mając do wyboru Tradycyjne lub Odpowiedzialne portfele wybiera te drugie. W przypadku panów ta liczba nie jest już tak duża, ale wciąż blisko 1/4 mężczyzn inwestujących na Portu wybiera Odpowiedzialne portfele. Wydaje się, że rynek naturalnie wspiera zrównoważony rozwój, być może dlatego, że dbanie o środowisko, dobrobyt społeczności i pracowników i przejrzystość funkcjonowania przedsiębiorstw po prostu leży w naszym interesie, a działania podejmowane w tym kierunku wiążą się ze zdrowym rozsądkiem. W pewien sposób jest to także regulowane przez rządy państw czy organizacje takie jak Unia Europejska, ale również zwykli ludzie są coraz bardziej świadomi tego, że ich codzienne wybory mogą bardziej lub mniej wpływać na kierunek, w którym powinien ich zdaniem zmierzać świat.

Badanie przeprowadzone przez Blue Media w 2021 roku pokazało, że aż 50% Polaków jest przekonanych, co do tego, że obecna sytuacja ekologiczna świata jest zła i należy podjąć natychmiastowe działania naprawcze. 73% z nas obwinia za to przede wszystkim koncerny energetyczne, a 69% obwinia świat biznesu. Liczby te wskazują na to, że świadomość ekologiczna jest bardzo wysoka, a za winnych sytuacji uważamy świat biznesu nastawiony głównie na zysk. Jako inwestorzy możemy wpływać na ten świat w bardzo prosty sposób. Po prostu inwestując w firmy, które poczuwają się, aby zmieniać coś w tym obszarze.

Żadne przedsiębiorstwo nie jest samotną wyspą, a wszystkie firmy funkcjonują oddziałując na środowisko naturalne oraz społeczności. Firmy, które chcą osiągać zysk nie zważając na dobrostan przyrody, społeczeństwa i własnych pracowników, długoterminowo postępują tak naprawdę na swoją niekorzyść, niszcząc przy tym środowisko, w którym żyjemy oraz obniżając standard życia społeczeństw lokalnych, w których funkcjonują. Inwestorzy bardziej niż kiedykolwiek wcześniej mają teraz możliwość powiedzieć tego typu praktykom STOP, lokując pieniądze w spółkach, które nie redukują rzeczywistości do rachunku strat i zysków, ale uwzględniają wszystkie czynniki niematerialne, z którymi działalność przedsiębiorstwa jest sprzężona.

Jeśli bliskie są Ci idee zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej lub w prostych słowach, chciałbyś, aby świat biznesu nie degradował środowiska, nie niszczył społeczeństw i zapewniał godne miejsca pracy, inwestowanie ESG może być dla Ciebie dobrym rozwiązaniem na to jak połączyć swoje przekonania z aprecjacją kapitału.

——————————————————————————————–
O czym warto pamiętać po przeczytaniu artykułu?

– Artykuł nie jest rekomendacją inwestycyjną, a Portu nie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego.
– Historyczne wyniki inwestycji nigdy nie są gwarancją przyszłych zysków.
– Inwestycje na rynkach kapitałowych są zawsze ryzykowne.
– Portu nie gwarantuje osiągnięcia zysków z inwestycji.
– Niniejszy artykuł jest materiałem marketingowym.

Źródło: PORTU.pl