1 stycznia 2023 r. weszły w życie cyfrowe zmiany w budownictwie. Jak podkreśla minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, dzięki przygotowanym przez resort rozwiązaniom nastąpi poważny krok w stronę cyfryzacji w budownictwie. Przełoży się to także na zagwarantowanie wyższych standardów usług budowlanych.

Zmiany w budownictwie – Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (c-KOB)

Zmiany w budownictwie obejmują przede wszystkim wprowadzenie cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego (c-KOB). Jest to oficjalna, rządowa aplikacja do prowadzenia książki obiektu budowlanego. Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego to kolejny krok cyfryzacji w budownictwie i podwyższenie standardu bezpieczeństwa obiektów budowlanych.

c-KOB umożliwi założenie w prosty sposób książki i jej prowadzenie, wprowadzanie informacji o ekspertyzach i badaniach technicznych. Ponadto danych dotyczących kontroli okresowych, o których mowa w art. 62 ustawy – Prawo budowlane. System jest dostępny na stronie c-KOB.

Cyfrowe zmiany w budownictwie obowiązujące od 1 stycznia 2023 r. - budowlaniec na dachu budynku tnie piłą metal.
Cyfrowe zmiany w budownictwie obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.

Cyfrowe zmiany w budownictwie – Elektroniczny Dziennik Budowy

Kolejna nowość to system EDB (Elektroniczny Dziennik Budowy), zrealizowany w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa. Dziennik budowy jest najważniejszym dokumentem na budowie. Powinien być prowadzony w określony sposób i przechowywany w bezpiecznym miejscu. Rejestruje się w nim przebieg robót budowlanych oraz wszelkich okoliczności i zdarzeń mających związek z ich wykonywaniem. Ponadto także takich, które mogą mieć znaczenie podczas technicznej oceny prawidłowości prowadzonych prac budowlanych, montażu czy rozbiórki. Dziennik budowy jest też narzędziem pracy kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, a także projektanta. W dzienniku zapisywane są wszystkie istotne zdarzenia, które dokumentują przebieg robót budowlanych. System EDB umożliwia realizację wszystkich tych czynności online.

Źródło: gov.pl

Przeczytaj także: Wniosek o dodatek elektryczny – tylko do 1 lutego!

Wniosek o dodatek elektryczny – dla kogo? Ogrzewasz dom lub mieszkanie pompą ciepła lub korzystasz z ogrzewania elektrycznego/bojlera elektrycznego? Możesz złożyć wniosek o dodatek dla swojego gospodarstwa domowego przez internet. Masz czas do 1 lutego 2023 roku.

Dodatek dotyczy głównego źródła ciepła w gospodarstwie domowym. Aby go otrzymać, właściciel domu lub zarządca budynku zgłaszają do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), jak ogrzewają swoje gospodarstwa domowe.