Czy czterodniowy tydzień pracy jest dla nas szansą na innowacyjny rozwój? Społeczeństwa innowacyjne coraz częściej dążą w kierunku skrócenia czasu pracy, by w dłuższej perspektywie zapewnić sobie wzrost, zrównoważony rozwój oraz poprawę jakości życia. To tylko jeden z trendów szczegółowo omówionych w najnowszym raporcie „Monitoring trendów w innowacyjności” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakie jeszcze kierunki zmian mają szansę wytyczyć drogę do naszej przyszłości?

Trendy i ich kierunki rozwoju innowacyjności to zagadnienia istotne z punktu widzenia instytucji wspierających innowacje. Znajomość i orientacja w nowych zjawiskach, wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstw i społeczeństw, pozwala na lepsze, a przez to bardziej efektywne działanie tychże instytucji. Właśnie dlatego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) już po raz trzynasty prezentuje opracowanie pt. „Monitoring trendów w innowacyjności”. Raport stanowi przekrój światowych trendów w innowacjach w 2022 roku i jest istotną wskazówką dla podmiotów zorientowanych na rozwój poprzez nowe rozwiązania.

Czterodniowy tydzień pracy – szansa na rozwój? - uścisk dłoni człowieka i robota
Czterodniowy tydzień pracy – szansa na rozwój?

Innowacyjne inspiracje ze świata

Przegląd najciekawszych rozwiązań w dziedzinie innowacyjności, stosowanych przez kraje o wysokorozwiniętych Narodowych Systemach Innowacji (NSI), potwierdza, że prym wiodą obecnie projekty zorientowane na szeroko rozumiane wzmacnianie przedsiębiorczości i badań, wspierające zrównoważoną gospodarkę i ochronę klimatu. Ponadto także skoncentrowane na nowych technologiach cyfrowych. W raporcie PARP znaleźć można liczne przykłady systemowych innowacji z aż 27 krajów świata. Każda z nich oprócz hasłowego omówienia zawiera także link do materiałów źródłowych. Dzięki temu opracowanie stanowi obszerne źródło wiedzy i inspiracji dla polskich przedsiębiorców oraz podmiotów krajowych.

Kierunek ekologia i sztuczna inteligencji

Państwa takie jak Australia, Austria, Finlandia, Izrael czy Korea Południowa wspierają w ostatnim czasie zaawansowaną dziedzinę nauki, jaką są badania kwantowe. Liczne kraje stawiają także na rozwój innowacji poprzez zachęcanie dzieci i młodzieży do udziału w programach naukowo-badawczych. Ponadto umożliwianie im pilotażowych testów ich rozwiązań biznesowych. Nacisk coraz częściej kładzie się także na wsparcie sektora MŚP. Głównie kreując politykę gospodarczą wspierającą rozwój technologii oraz stosowanie i wdrażanie innowacji.

Niezwykle istotną i często występującą kwestią podejmowaną przez światowe gospodarki jest szeroko rozumiana ochrona środowiska. Na polu tym dominują programy wspierające rozwój technologii wodorowych. Projekty związane z oszczędnym gospodarowaniem energią, zrównoważoną gospodarką odpadową – w tym z bioodpadami, problemem mikroplastiku czy nawet śmieciami kosmicznymi oraz wspierające dekarbonizację. Co ciekawe, w czeskiej Pradze powstaje neutralna dla klimatu dzielnica miejska, całkowicie uniezależniona od gazu oraz węgla.W aspekcie nowych technologii, świat zmierza w kierunku szerokiego wykorzystywania sztucznej inteligencji i robotów. Coraz więcej państw decyduje się kłaść nacisk na poprawę dostępności usług cyfrowych i cyfryzację. Ponadto nowoczesne systemy płatności czy wspiera rozwój usług w chmurze, dbając jednocześnie o poprawę cyberbezpieczeństwa.

Czterodniowy tydzień pracy

Jednym z wiodących trendów obserwowanym w innowacyjnych gospodarkach jest skrócony czas pracy. Koncepcja ta, choć nie jest już nowa, coraz chętniej stosowana jest nie tylko w firmach, ale także testowana na szeroką skalę. W 2021 roku rządowy, pilotażowy program wprowadziła Hiszpania, zaś w drugiej połowie 2022 roku – Wielka Brytania. Rozwiązanie to wspiera dążenie do zrównoważonego rozwoju – w założeniu ma ono bilansować potrzeby ludzi, środowiska i samej gospodarki. Jak dowodzą liczne obserwacje, krótszy wymiar pracy sprzyja zmniejszeniu bezrobocia. Ponadto zmniejszeniu śladu węglowego oraz zwiększeniu równowagi między życiem prywatnym a zawodowym. Co prowadzi do budowania silniejszych więzi międzyludzkich, a także utrzymania lepszego zdrowia fizycznego i psychicznego. Jak podkreślają specjaliści, rozwiązanie to w dłuższej perspektywie wydaje się być nieuchronne. Obecnie największym wyzwaniem pozostaje dostosowanie gospodarek do tej przyszłej rzeczywistości.

Cyfrowe bliźniaki

Drugim kluczowym zjawiskiem w zakresie innowacyjności jest stosowanie przez firmy cyfrowego bliźniaka. Innymi słowy wirtualnej reprezentacji procesu, obiektu lub usługi, która pozwala na testowanie rozwiązań w oparciu o rzeczywiste modele. Cyfrowy bliźniak to innymi słowy złożony model komputerowy, odpowiednik fizycznego obiektu. Pozwala na sprawdzenie – w oparciu o zaprogramowane dane – „co by było, gdyby”. Na podejmowanie decyzji strategicznych dla funkcjonowania firmy lub produkcji w oparciu o komputerowe symulacje, bez konieczności przeprowadzania rzeczywistych testów. Technologia cyfrowego bliźniaka coraz częściej stosowana jest przy projektowaniu budynków, procesów technologicznych czy zaawansowanych urządzeń. Wykorzystują ją także polskie firmy.

Jak komentuje Paweł Chaber z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przyszłość cyfrowych bliźniaków jest niemal nieograniczona. Głównie ze względu na fakt, że na ich wykorzystanie stale przeznaczane są coraz większe ilości mocy obliczeniowej komputerów. Cyfrowe bliźniaki stale uczą się nowych umiejętności i możliwości. Mogą więc nadal generować informacje potrzebne do ulepszania produktów i zwiększania wydajności procesów. International Data Corporation, jedna z największych firm zajmujących się badaniami rynku i doradztwem w zakresie informatyki, przewidywała, że do końca roku 2022 aż 40% dostawców platform internetu rzeczy zintegruje swoje platformy symulacyjne, systemy i możliwości w celu stworzenia cyfrowych bliźniaków. Rewolucja w tym zakresie właśnie nabiera tempa. Cyfrowe modele danych to szansa na znaczne korzyści dla wielu firm z praktycznie wszystkich branż.

Źródło: PARP