Bon turystyczny – trwają ostatnie prace wdrożeniowe. Polski Bon Turystyczny stanowi wsparcie dla polskich rodzin z dziećmi, w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią Covid-19. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przypadła rola utworzenia, dostosowania i utrzymania infrastruktury informatycznej do obsługi bonu.

Bon turystyczny - trwają ostatnie prace wdrożeniowe -Kolaż zdjęć przedstawiający kolejno: tatry, plażę, stok górski, taflę wody w jeziorze.
Bon turystyczny – trwają ostatnie prace wdrożeniowe

Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+. Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i 500+ im się nie należy. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością przysługuje dodatkowy bon w wysokości 500 zł. 

Jak otrzymać bon turystyczny?

Bon turystyczny to pomoc dla polskich rodzin z dziećmi. Niezależnie od tego, jakie mają zarobki, tak jak w przypadku Programu 500 Plus. Można go wykorzystać na wakacje, ferie, wycieczki szkolne czy zielone szkoły organizowane w kraju. To realne i szczególnie potrzebne dzisiaj wsparcie zarówno dla branży turystycznej, która najbardziej odczuła negatywne skutki pandemii. Ponadto wsparcie dla rodzin z dziećmi.

Za pomocą bonu będzie można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon jest ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

Przede wszystkim nie trzeba składać żadnych wniosków o przyznanie bonu. Prawo do bonu będzie ustalane przez Polską Organizację Turystyczną (POT) na podstawie danych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ponadto POT będzie wyjaśniała sprawy związane z uprawnieniami do bonu oraz z uprawnieniami podmiotów turystycznych. POT opublikuje także na stronie internetowej listę przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, za których usługi można płacić bonem.

Obsługa bonu będzie odbywać się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Aby skorzystać z bonu, należy posiadać profil na PUE. Profil można założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej.

Bon będzie można aktywować na PUE w dowolnym momencie np. na kilka dni przed planowanymi wakacjami. Po podaniu danych kontaktowych (adres e-mail i numer telefonu komórkowego). Ponadto osoby, które mają dziecko z niepełnosprawnością będą mogły na PUE ZUS złożyć oświadczenie, które jest podstawą przyznania dodatkowych 500 zł.

Płatności bonem będą realizowane w oparciu o komunikację SMS. Przede wszystkim chcąc zapłacić bonem za usługę turystyczną trzeba będzie okazać podmiotowi turystycznemu specjalny numer przypisany do bonu. Następnie jednorazowy kod autoryzacyjny otrzymany SMS.

Za Polskim Bonem Turystycznym będzie stać rozbudowana infrastruktura informatyczna oparta głównie na PUE ZUS. Obecnie z Platformy korzysta 4,5 mln klientów ZUS.

Zakład zapewni trzy podstawowe elementy systemu do obsługi bonu:

  • obsługi uprawnień do bonu i uprawnień podmiotów turystycznych,
  • płatności bonem, w którym osoby korzystające z bonu będą mogły dokonywać nim płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na rzecz podmiotów turystycznych zgłoszonych do udziału w programie Polski Bon Turystyczny, znajdujących się na liście udostępnianej przez POT,
  • do rozliczeń transakcji płatności za pomocą bonu z podmiotami turystycznymi i organizacjami pożytku publicznego, obsługiwany przez ZUS.

Dodatkowo Zakład zapewni możliwość kontaktu ze specjalną infolinią. Będzie ona stanowić wsparcie dla osób korzystających z bonu i podmiotów turystycznych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Źródło: gov.pl