Rozwój technologii analitycznych i ich szerokiego zastosowania w biznesie jest ściśle związany ze współpracą przedsiębiorstw z sektorem akademickim. Nowoczesne i szeroko dostępne programy kształcenia dla programistów i analityków mają ogromne znaczenie dla rozwoju biznesu. W erze big data firmy gromadzą ogromne ilości danych, ale nie są w stanie wykorzystać ich potencjału, gdyż brak jest wykwalifikowanych kadr. Piąta edycja międzynarodowej konferencji „Advanced Analytics and Data Science” organizowana 7 listopada 2017 r. przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie we współpracy z SAS będzie poświęcona korzyściom wynikającym z kooperacji środowisk akademickich i biznesowych.

Szkoła Główna Handlowa jako pierwsza uczelnia w Polsce rozpoczęła współpracę z SAS i od ponad 20 lat jest jednym z głównych ośrodków kształcenia analityków oraz menedżerów rozumiejących znaczenie analityki w procesach podejmowania decyzji. W dowód uznania tych dokonań, w 2004 roku Szkoła otrzymała „SAS Academic Intelligence Award” dla najbardziej innowacyjnej uczelni w Europie, a w 2014 roku nagrodę za 20 lat innowacyjnej współpracy z SAS w Polsce.

Organizowana od 2013 roku międzynarodowa konferencja „Advanced Analytics and Data Science” to wyjątkowe wydarzenie dla przedstawicieli świata nauki i biznesu. Jego celem jest zaprezentowanie wymiernych korzyści wynikających z zastosowania zaawansowanych rozwiązań analitycznych w biznesie oraz dyskusja na temat wyzwań związanych z realizowaniem nowatorskich programów studiów i kształceniem specjalistów posiadających odpowiednie kompetencje analityczne, informatyczne i biznesowe dostosowane do zmieniających się potrzeb cyfrowej gospodarki.

Nasza konferencja na stałe wpisała się w kalendarz bardzo ważnych spotkań przedstawicieli nauki i biznesu w Polsce. Co roku gromadzi wybitnych gości i prelegentów, reprezentujących najważniejsze ośrodki akademickie z całego świata oraz wiodące firmy, które na zaawansowanej analizie danych opierają swoje strategie biznesowe. Wymiana wiedzy i doświadczeń pozwala zlokalizować realne potrzeby i problemy oraz inspiruje do współpracy – mówi profesor Ewa Frątczak, Kierownik Zakładu Analizy Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych, w Instytucie Statystyki i Demografii, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Data Scientist – analityk naszych czasów

Przyszłość kształcenia analityków jest ściśle związana z rozwojem nowych technologii, takich jak big data. Potrzeba zarządzania coraz większą ilością danych i informacji przyczyniła się do powstania specjalizacji – Data Scientist – na którą sukcesywnie rośnie zapotrzebowanie na rynku analityki. Specjalista data science zajmuje się analizą danych i powinien posiadać wszechstronne umiejętności, łącząc w sobie cechy programisty, analityka czy statystyka. Jednak najważniejszymi cechami „mistrza danych” jest łatwość prezentowania wniosków wyciągniętych na podstawie analizy informacji tak, aby były one zrozumiałe dla szerokiego grona członków organizacji, a także umiejętność pracy w zespole.

Studia data science na SGH

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest prekursorem kształcenia specjalistów data science w Polsce. Od 2015 roku został uruchomiony nowy kierunek studiów „Analiza Danych Big Data”, który od początku cieszył się ogromnym zainteresowaniem kandydatów. Jedna trzecia przedmiotów kierunkowych realizowana jest przy wykorzystaniu oprogramowania i technologii SAS. W ramach podpisanego w 2017 roku porozumienia, w nowym roku akademickim absolwenci tego kierunku uzyskują Certyfikat „Data Scientist z Systemem SAS”. Ponadto, zostanie również wprowadzony Certyfikat „SAS Statistical Analyst” dla studentów Studiów Podyplomowych „Analiza Statystyczna i Data Mining w Biznesie” oraz „Analityk Statystyczny z Systemem SAS” dla absolwentów studiów licencjackich. W Szkole Głównej Handlowej działa także koło naukowe Biznes Analytics, które co roku organizuje konferencje i inne wydarzenia.

Realizacja programów kształcenia w Szkole Głównej Handlowej gwarantuje studentom dostęp do nowoczesnych technologii i narzędzi analitycznych. Nasi studenci już na ostatnich latach studiów są rozchwytywani przez pracodawców i praktycznie mogą przebierać w ofertach pracy. Co roku nasze mury opuszcza pokaźna liczba absolwentów z Certyfikatem SAS i praktycznie wszyscy znajdują zatrudnienie w silnych komórkach analitycznych w wiodących firmach na rynku. Oprócz programów kształcenia staramy się również aktywnie wspierać rozwój rynku analitycznego w Polsce poprzez publikacje książek i wyników badań naukowych oraz organizację spotkań i wydarzeń, takich jak konferencja „Advanced Analytics and Data Science” – dodaje profesor Ewa Frątczak.

Konferencja „Advanced Analytics and Data Science” odbędzie się 7 listopada 2017 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Konferencja objęta jest patronatem honorowym Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – profesora Marka Rockiego. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły redakcje ITwiz i fintek.pl.

Źródło;  SAS