Są młodzi, ambitni i rozwijają technologie, których nie powstydziłyby się globalne koncerny. Polskie startupy MedTechowe to obecnie jedne z najbardziej innowacyjnych spółek na europejskim rynku wyrobów medycznych, który według szacunków organizacji MedTech Europe, generuje przychody na poziomie 100 mld euro rocznie. W ślad za pionierami takimi jak Braster, który stworzył urządzenie do domowego badania raka piersi, błyskawicznie podąża nowa generacja rodzimych startupów technologicznych. Dysponuje ona nie tylko innowacyjnymi pomysłami i doskonałym zapleczem kadrowym, ale również dostępem do 11 mld euro unijnych środków na naukę w ciągu najbliższych pięciu lat.

Statystyki pokazują, że branża medyczna pozostaje najbardziej innowacyjną dziedziną technologii. W 2016 roku do Europejskiego Biura Patentowego trafiło ponad 12 tys. aplikacji dotyczących technologii medycznych – niemal 1,5 tys. więcej niż w znajdującej się na drugim miejscu branży komunikacji cyfrowej. Szacuje się, że na europejskim rynku 95 proc. firm działających w obszarze MedTech to małe i średnie podmioty, w tym innowacyjne startupy technologiczne, których rozwiązania coraz częściej skupiają uwagę inwestorów i dużych koncernów farmaceutycznych.

Szansa dla polskiej gospodarki

Według Magdaleny Jabłońskiej, dyrektor operacyjnej MIT Enterprise Forum Poland, jednego z wiodących na rynku programów akceleracyjnych, polskie startupy należą obecnie do grona najzdolniejszych w Europie twórców nowoczesnych urządzeń do diagnozowania i leczenia pacjentów. Akcelerator wspiera młode firmy technologiczne m.in. z branży MedTech w ramach Ścieżki Zdrowie realizowanej we współpracy z Grupą Adamed. Jak twierdzi Jabłońska, komercjalizacja oferowanych przez nie rozwiązań może przełożyć się na rozwój specjalizacji polskiej gospodarki.

To technologie przyszłości, które mają szansę zmienić oblicze medycyny. Działające w kraju startupy opracowują rozwiązania odznaczające się potencjałem do komercjalizacji nie tylko na rynku polskim, ale również rynkach międzynarodowych – przekonuje Jabłońska. – Mamy obecnie w Polsce klimat bardzo sprzyjający rozwojowi innowacji oraz koncentracji na branżach wysokich technologii. Dzięki środkom pochodzącym z Funduszy Europejskich, powstającym programom akceleracyjnym oraz rosnącej otwartości dużych przedsiębiorstw na współpracę ze startupami, młodzi przedsiębiorcy mogą wreszcie na poważnie myśleć o komercjalizacji swoich technologii. Należy wykorzystać ten potencjał. Dobrze prosperująca branża MedTech może mieć kluczowe znaczenie dla transformacji Polski w gospodarkę innowacyjną i opartą na wiedzy – dodaje.

Celem programu MIT Enterprise Forum Poland jest połączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami dużych korporacji po to, aby zwiększyć ich szansę na rynkowy sukces. Projekt wspierany jest grantem uzyskanym w pilotażowym konkursie ScaleUp, realizowanym w ramach rządowego programu StartInPoland. Dzięki temu startupy biorące udział w programie otrzymują szansę pozyskania środków na dalszy rozwój działalności.

– Efektywne programy akceleracji wspierające współpracę dużych przedsiębiorstw ze startupami mają istotne znaczenie dla rozwoju innowacyjności. Dostrzegamy ogromny potencjał tkwiący w technologiach medycznych rozwijanych przez polskie startupy, dlatego znajdują się one w obszarze zainteresowania pilotażu ScaleUp– mówi Anna Brussa z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która odpowiada za realizację programu ScaleUp. – Według prognoz, to jedne z kluczowych technologii XXI wieku, stąd istotne jest tworzenie w Polsce warunków dla rozwoju tego rodzaju innowacji – dodaje.

Trampolina dla innowacji

W ramach programu MIT Enterprise Forum Poland startupy ze Ścieżki Zdrowie uzyskują m.in. wsparcie merytoryczne i mentoringowe specjalistów dziedzinowych Grupy Adamed, dostęp do infrastruktury laboratoryjnej, czy możliwość konsultacji projektu z liderami opinii w wybranych obszarach terapeutycznych. Do tej pory akcelerację pod patronatem Grupy Adamed przeszło ponad 10 startupów. Wśród nich znalazły się m.in. SensoriumLab – firma rozwijająca telemonitoring pacjentów zagrożonych wysiękiem opłucnowym; Cycle – startup, który tworzy inteligentny sensor i aplikację monitorującą cykl owulacyjny kobiet w celu ułatwienia poczęcia dziecka, Medical Simulation Technologies – oferujący pierwszy na świecie symulator echokardiografii przezprzełykowej bazujący na rzeczywistych danych z tomografii komputerowej, czy POLTISS – zespół rozwijający i wprowadzający na rynek technologie nowoczesnych wstrzykiwalnych biomateriałów polimerowych, w szczególności do zastosowań medycznych w rekonstrukcji i regeneracji tkanek miękkich.

– Dla młodej firmy technologicznej współpraca z dużym przedsiębiorstwem takim jak Grupa Adamed  to nie tylko szansa weryfikacji rynkowego potencjału proponowanego rozwiązania, ale też możliwość zdobycia referencyjnego klienta. To z kolei otwiera dalsze drzwi i umożliwia szybszy rozwój – przekonuje Marcin Szczeciński, Kierownik ds. Inwestycji Kapitałowych w Grupie Adamed. – W drugiej edycji programu MIT Enterprise Forum Poland znalazły się dwa zespoły, których technologie mogą zostać wykorzystane w procesie produkcji leków. Obecnie trwają badania pilotażowe, które potwierdzą możliwości wykorzystania tych technologii w farmacji – dodaje.

Czego potrzebują MedTechowe startupy?

Do trzeciej, trwającej obecnie, edycji programu MIT Enterprise Forum Poland zgłosiły się kolejne MedTechowe startupy, rozwijające unikalne technologie, w tym m.in. metody lepszej i szybszej diagnozy raka przy użyciu machine oraz deep learning czy aplikacji mobilnej dedykowanej pacjentom onkologicznym, która wspiera terapię i życie z chorobą nowotworową. Od akceleracji oczekują dopracowania modelu biznesowego, ale również branżowych porad doświadczonych mentorów. Cel jest jeden: jak najszybciej skomercjalizować technologię i zacząć na niej zarabiać.

Mieliśmy okazję współpracować z Grupą Adamed w ramach pierwszej edycji programu MIT Enterprise Forum Poland. Do dziś pozostajemy w kontakcie z naszym mentorem, dzieląc się z nim swoimi wątpliwościami i prosząc o rady – mówi Katarzyna Michalak-Magda, prezes Poltreg, startupu, który rozwija nowatorską metodę leczenia cukrzycy typu I. – Dla startupów, które są na początku drogi, taki mentoring i wskazanie – „tą drogą nie idźcie”,  jest równie ważne, co „twarde”, kapitałowe i infrastrukturalne wsparcie, bo pozwala optymalnie wykorzystywać te dwa ostatnie zasoby – dodaje.

Jak przekonuje Marcin Szczeciński z Grupy Adamed, ze względu na szeroki obszar zainteresowań branży MedTech, trudno mówić o jednym modelu wsparcia w rozwoju początkującego startupu.

– W Ścieżce Zdrowie mamy do czynienia z bardzo zróżnicowanymi startupami. Przedmiot ich działalności obejmuje tak różne obszary jak urządzenia medyczne, technologie symulacyjne w medycynie, technologie związane z procesami wytwarzania w farmacji czy nowe produkty lecznicze – twierdzi Szczeciński. – Jeden zespół może potrzebować dostępu do know-how, inny do środowiska pilotażowego, jeszcze inny wsparcia w tzw. otwarciu drzwi instytucji trzeciej, z którą współpraca jest kluczowa dla dalszych badań nad produktem. Dlatego zasadą jest „szycie” modelu współpracy na miarę – dodaje.

Według prognoz światowy rynek sprzedaży nowoczesnych technologii medycznych w 2022 roku osiągnie wartość 529.8 miliardów dolarów. Jak raportuje Evaluate, jest to znacząca zmiana w stosunku do odnotowanej w 2015 roku, w raporcie World Preview 2016, kwoty 371 miliardów.