Bank BNP Paribas ponownie wspiera akcję Szlachetna Paczka. Już po raz trzeci Bank BNP Paribas został Partnerem Strategicznym akcji Szlachetna Paczka. Do tej pory bank przekazał ponad 3 miliony złotych na realizację tej inicjatywy. Oprócz wsparcia finansowego Fundacja BNP Paribas koordynuje też bankową akcję wolontariacką. W tym roku – po raz pierwszy – do pomocy potrzebującym zaproszeni zostaną również Klienci.

Szlachetna Paczka to nie tylko pomoc materialna, lecz także przekazanie czegoś nieraz bardziej wartościowego niż same prezenty. Przede wszystkim troski, zainteresowania, nadziei. Oprócz tego paczki pomagają w rozwiązywaniu bardzo konkretnych problemów i stają się często motorem napędowym do zmian. Z inicjatywy pracowników bank nawiązał partnerstwo ze Stowarzyszeniem Wiosna w 2018 roku. W zmieniającym się świecie, mądra i świadoma pomoc są niezmiennie potrzebne.

Bank BNP Paribas wspiera akcję Szlachetna Paczka- senior siedzi w fotelu z telefonem w ręku.
Bank BNP Paribas wspiera akcję Szlachetna Paczka

Szlachetna Paczka i wolontariat pracowników

Bank, oprócz finansowej pomocy, zachęca pracowników do wolontariatu na rzecz Szlachetnej Paczki. Cała akcja przebiega dwuetapowo – najpierw rekrutowani są bankowi Liderzy Szlachetnej Paczki, a w drugim etapie do ich zespołów mogą dołączać wolontariusze, którzy pomagają w kompletowaniu paczek. W 2019 r. w akcję zaangażowało się aż 3317 pracowników banku, w tym 102 Liderów. Wsparcie otrzymało ponad 100 rodzin w całej Polsce.

W 2020 roku, pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią, chęć pomagania wcale nie jest mniejsza.

Bank BNP Paribas i spółki

Do tegorocznej akcji dołączyło ponad 120 liderów. Inne spółki z Grupy: BNP Paribas Faktoring, BNP Paribas Securities Services i BNP Paribas Leasing Solutions. Dołączyli też wolontariusze ze Stowarzyszenia Absolwentów „Klasy” – programu stypendialnego Fundacji BNP Paribas. Wszystkie zespoły wolontariuszy mogą liczyć na wsparcie Fundacji BNP Paribas. Każdą Paczkę bank dofinansowuje kwotą 1000 złotych, zapewniając też materiały do pakowania prezentów. Oprócz tego, wspólnie ze Stowarzyszeniem WIOSNA przygotował specjalne webinary dla liderów oraz podcasty z najważniejszymi informacjami.

Podcastów można posłuchać na stronach BNP Paribas Talks oraz na kanale BNP Paribas Talks na Spotify.

W tym roku bank zachęca do dołączenia do akcji także swoich Klientów. Przy zakładaniu nowego konta każdy z nich będzie mógł przekazać część, bądź całość premii (otrzymywanej za otwarcie rachunku w Banku BNP Paribas) na Szlachetną Paczkę. Dzięki zebranym w ten sposób środkom, zostaną przygotowane dodatkowe paczki dla potrzebujących.

Prezenty świąteczne będą kompletowane do grudnia. Momentem kulminacyjnym akcji będzie tzw. Weekend Cudów, 12 i 13 grudnia, czyli przewiezienie przygotowanych paczek do magazynów Szlachetnej Paczki, skąd trafią bezpośrednio do rodzin.