Dzięki przystąpieniu do programu Microsoft Cloud OS Network, zrzeszającego już blisko 250 czołowych dostawców usług teleinformatycznych z całego świata, ATM S.A. może oferować swoim klientom pionierskie na polskim rynku rozwiązania. Należy do nich nowy, zwirtualizowany model świadczenia usługi Biura Zapasowego, oparty na technologii chmurowej Microsoft, czy czekająca na uruchomienie usługa DaaS (Desktop as a Service).

Cloud OS Network to program dla dostawców usług, którzy we współpracy z Microsoft oferują własne rozwiązania chmurowe oparte na Microsoft Cloud Platform. W ramach programu Microsoft wspiera partnerów w konstruowaniu usług świadczonych na bazie ich centrów przetwarzania danych, umożliwiając m.in. współpracę z ekspertami i dostęp do najlepszych praktyk budowy rozwiązań z efektem skali. Korzystając z takiej współpracy, ATM S.A. wprowadza obecnie na rynek nowe usługi, dopasowane do potrzeb lokalnego rynku.

Przykładem jest Biuro Zapasowe, będące ważnym elementem strategii Business Continuity. Usługa Biura Zapasowego polega na odtworzeniu pełnego środowiska pracy klienta w przygotowanych do tego celu pomieszczeniach biurowych. Stanowska pracy w tych pomieszczeniach są podłączone do systemów informatycznych klienta w jego centrum przetwarzania danych. W przypadku nieoczekiwanej utraty dostępu do stanowisk pracy w podstawowej siedzibie firmy, Biuro Zapasowe zapewnia możliwość kontynuacji przerwanych działań.

Nowy model świadczenia usługi Biura Zapasowego bazuje na dostępie do danych firmowych klienta poprzez wirtualne pulpity Microsoft Windows. Pozwalają one na dynamiczne uruchamianie w dowolnym pomieszczeniu prekonfigurowanych stanowisk pracy. Dzięki temu klienci mogą nieprzerwanie prowadzić swoją bieżącą działalność operacyjną.

Udział w programie Microsoft Cloud OS Network umożliwi ATM również świadczenie innych usług, jak np. DaaS czy usługi w modelu chmury prywatnej dla przedsiębiorstw, które chcą zmienić swój dotychczasowy model operacyjny i skorzystać z elastyczności i funkcjonalności oferowanej w chmurze ATMAN.

– Jako lider polskiego rynku kolokacji stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i ciągłość świadczenia usług, a naszym klientom zapewniamy kompleksową, stale rozbudowywaną ofertę. Dlatego przystąpienie do Cloud OS Network i możliwość wykorzystania najnowocześniejszych, zaawansowanych technologii chmurowych Microsoft, to dla nas ważny krok. Pozwala na dostarczenie naszym klientom rozwiązań podążających za nowymi trendami i zastosowanie wszystkich zalet technologii chmurowej w projektowaniu usług Biur Zapasowych. Usługi te cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem naszych klientów. Podobne oczekiwania mamy wobec usługi DaaS – powiedział Tadeusz Czichon, Prezes Zarządu ATM S.A.

– Współpraca z ATM S.A. doskonale wpisuje się w strategię Microsoft w obszarze budowy i dostarczania usług chmurowych. Doświadczenia w tworzeniu największych rozwiązań chmurowych na świecie przenieśliśmy na polski rynek i podzieliliśmy się nimi z lokalnymi dostawcami usług, by mogli tworzyć usługi dopasowane do lokalnych potrzeb klientów i zwiększać swoje udziały w rynku usług chmurowych – powiedział Przemysław Szuder, dyrektor działu Small & Medium Business Solutions and Partners z polskiego oddziału Microsoft.

źródło: ATM S.A.