65 proc. złożonych we wrześniu i październiku wniosków o tegoroczne dofinansowanie zakupu mieszkania w ramach programu Mieszkanie dla Młodych dotyczyło nabycia nieruchomości z rynku wtórnego. Zmiana w ustawie o MdM przyniosła oczekiwany efekt.

Rekordowo pod względem popularności dopłat Mieszkanie dla Młodych zakończył się październik. Jak informuje Bank Gospodarstwa Krajowego, trafiło do niego 5302 wniosków o kredyt z dofinansowaniem. Według obliczeń Home Brokera kupujący mieszkańcy wnioskowali o 123,5 mln złotych, co jest kwotą kilkakrotnie wyższą od średniej wartości z okresu przed nowelizacją ustawy.

Z informacji przekazanych mediom przez BGK wynika, że za tak dynamicznym wzrostem sprzedaży preferencyjnych kredytów stoi w dużej mierze jedna zmiana w ustawie: umożliwienie zakupu mieszkania z rynku wtórnego. Wg BGK bowiem 65 proc. wniosków o dofinansowanie na rok 2015 złożonych w ostatnich dwóch miesiącach dotyczy zakupu mieszkania używanego.

W efekcie wzrostu popularności dopłat na ten rok (w MdM są wyznaczone pule pieniędzy na każdy rok działania programu) bardzo wzrosło wykorzystanie środków na 2015 rok. Na koniec sierpnia z 715 mln zarezerwowane było 47,7 proc. pieniędzy. Po dwóch miesiącach zaś odsetek ten wzrósł do 68,8 proc., co oznacza kwotę 491,7 mln zł.

Rośnie też wykorzystanie pieniędzy z puli na 2016 rok. Wnioskowana kwota dopłat przekroczyła już 150 z 730 mln zł przeznaczonych na ten okres. Jeśli ogromny wpływ rynku wtórnego na popularność programu się utrzyma, można spodziewać się problemów z dostępnością pieniędzy w kolejnych latach. Możliwa jest sytuacja, w której już w czerwcu lub w wakacje Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosi, że przestaje przyjmować wnioski o dofinansowanie wypłacone w 2016 r.

Może też jednak zdarzyć się tak, że początkowa aktywność osób kupujących mieszkania na rynku wtórnym wynikała z przekładania przez nich transakcji w oczekiwaniu na zmianę w ustawie. W pierwszych miesiącach działania nowego rozwiązania nastąpiła więc kumulacja chętnych i stąd skokowy wzrost popularności.

Przy składaniu wniosku o kredyt z dopłatą należy pamiętać, że wypłata nie może być przesunięta na kolejny rok. Trzeba więc być pewnym, że wszystkie formalności związane z transakcją zostaną załatwione przed końcem grudnia. Jeśli istnieje ryzyko, że się to nie uda, to warto złożyć wniosek o wypłatę w 2016 r.

Od początku działania programu MdM (styczeń 2014 r.) wnioski do BGK złożyło 36,5 tys. kredytobiorców, z czego 31,9 tys. osób podpisało już umowy. Zdecydowana większość (ponad trzy czwarte) klientów jest bezdzietna, a najwięcej pieniędzy trafia niezmiennie do Warszawy. Wg danych na koniec października 2015 r. 16,2 proc. wszystkich dopłat od początku działania programu dotyczyło nieruchomości kupionych właśnie w stolicy.

 

marcin_krasonautor: Marcin Krasoń, Home Broker