80,4 tys. rozpoczętych budów w ciągu ostatnich 12 miesięcy – to historyczny rekord. Nigdy deweloperzy nie budowali w Polsce tak dużo. Rośnie też liczba pozwoleń na budowę, acz tych więcej wydawano w 2008 r.

Działający w Polsce deweloperzy rozpoczęli w sierpniu budowę 7029 mieszkań, to o 12 proc. więcej niż rok temu i o 5,5 proc. więcej niż przed miesiącem. Miesiąc to jednak zbyt krótki okres, by na jego podstawie oceniać rynkowe trendy, lepiej spojrzeć na dane skumulowane – sumę za ostatni rok. I tu mamy rekord. Po raz pierwszy w historii liczba rozpoczętych przez 12 miesięcy mieszkań deweloperskich przekroczyła 80 tys. i wyniosła dokładnie 80430 lokali. Jest to wartość o 27 proc. przewyższająca analogiczną sprzed roku i o 1 proc. wyższa od tej sprzed miesiąca. Liczba rozpoczynanych rocznie budów rośnie praktycznie bez przerwy od połowy 2013 r. kiedy to licznik wskazywał 43,5 tys. rocznie. Dziś jest to o ponad 80 proc. więcej.

Entuzjazmu deweloperów nie podzielają jednak osoby budujące na własne potrzeby. W ciągu 12 mies. rozpoczęły one 75,7 tys. budów, o 1,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Reszta rynku (spółdzielnie mieszkaniowe, budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) pozostaje na marginesie. W ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba mieszkań oddanych do użytkowania w tym segmencie wyniosła 3,2 tys. – 25 razy mniej niż przez deweloperów.

Aktywność deweloperów w okresie wrzesień 2014 – sierpień 2015 r.

  Liczba Zmiana r/r
Oddane mieszkania 58 245 -0,2%
Rozpoczęte budowy 80 430 26,8%
Wydane pozwolenia na budowę 85 075 18,0%

Źródło: obliczenia Home Broker, na podst. danych GUS

Optymistyczne spojrzenie w przyszłość

Od dwóch lat obserwujemy też wzrost liczby pozwoleń na budowę uzyskiwanych przez deweloperów. W wakacje 2013 r. było to 57,5 tys. pozwoleń za poprzednie 12 mies., obecnie przekroczony został poziom 85 tys., co oznacza wzrost o prawie połowę. Warto jednak zauważyć, że pod koniec bańki w 2008 r. roczny wolumen pozwoleń wydawanych deweloperom zbliżył się do 120 tys. Liczba pozwoleń pokazuje jak deweloperzy widzą przyszłość. Gdy dostają ich więcej, to znaczy, że oczekują dobrej koniunktury i rozważają więcej nowych budów w kolejnych kwartałach.

Od dwóch lat liczba mieszkań oddanych przez deweloperów do użytkowania utrzymuje się w przedziale 55-60 tys. W okresie wrzesień 2014 r. – sierpień 2015 r. było to łącznie 58 245 lokali. Budowa bloku mieszkalnego trwa około dwóch lat, zatem w najbliższych kwartałach liczba ta powinna zacząć rosnąć.

Dobra koniunktura dzięki niskim stopom

Rekordowe wyniki raportowane przez Główny Urząd Statystyczny znajdują swe odbicie w wynikach sprzedażowych deweloperów. W pierwszym półroczu 2015 r. dziesięciu największych deweloperów notowanych na GPW sprzedało ponad 6,7 tys. mieszkań, a trzy największe firmy (Robyg, Budimex Nieruchomości i Dom Development) zanotowały sprzedaż przekraczającą tysiąc lokali, część oszczędności trafia wówczas na rynek mieszkaniowy.

Za boomem na rynku deweloperskim stoją niskie stopy procentowe. Te bowiem dają firmom najtańsze w historii finansowanie inwestycji, a jednocześnie napędzają stronę popytową. Z jednej strony bowiem mamy klientów kupujących na kredyt (atrakcyjne oprocentowanie kredytów), a z drugiej inwestorów z gotówką, którzy szukają alternatyw do nieatrakcyjnych lokat bankowych.

Okres niskich stóp nie będzie jednak trwał w nieskończoność. Deweloperzy starają się więc maksymalnie wykorzystać sprzyjający czas. Lecz muszą zachować ostrożność, by nie doszło do sytuacji, w której spadnie popyt, a oni nadal będą generować wysoką podaż. Wtedy bowiem pojawią się problemy ze sprzedażą i firmy będą zmuszone do obniżek cen.

marcin_krasonautor: Marcin Krasoń, Home Broker