Kiedy ZUS zapuka do drzwi przedsiębiorcy. Jak się uchronić przed zwrotem zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego przyznanego w latach 2012-2017 r.

Jakiś czas temu, zwróciła się do mnie ubezpieczona prowadząca działalność gospodarczą od 2012 r. W 2014 r. urodziła swoje drugie dziecko. Po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego przebywała na zasiłku chorobowym, a następnie na świadczeniu rehabilitacyjnym. Na początku 2017 r., ZUS skierował do ubezpieczonej pismo z prośbą o dokonanie korekty na koncie ubezpieczeniowym w celu uporządkowania okresów podlegania ubezpieczeniom społecznym, w tym dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.  Oczywiście w piśmie nie znalazło się żadne pouczenie dotyczące konsekwencji złożenia i „uporządkowania” konta, o które prosił ZUS. Ubezpieczona, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w skierowanym do niej piśmie, dokonała czynności o które poprosił ZUS. Po trzech dniach od dokonania wymaganych przez ZUS modyfikacji, ZUS wydał decyzję w zakresie obowiązku zwrotu wszystkich rzekomo nienależnie pobranych przez nią świadczeń, czyli zasiłku chorobowego, macierzyńskiego i świadczenia rehabilitacyjnego za okres od 2014 r. do 2016 r. ZUS zażądał od ubezpieczonej zwrotu blisko  250.000,00 zł (!!!) wraz z odsetkami, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

więcej na temat tej historii

Komentarz: dr Katarzyna Kalata