Stopa bezrobocia na koniec października br. wyniosła 11,3 proc. – podał GUS.

W kolejnych miesiącach może być jeszcze przestrzeń do poprawy na rynku pracy. Potwierdzają to dane napływające z urzędów pracy. Stopa bezrobocia na koniec października wyniosła 11,3 proc. W porównaniu do września zmniejszyła się o 0,2 pkt. proc. To pierwszy październikowy spadek od 6 lat. Ważne jest, że ciągle wysoki jest popyt na pracę. Pracodawcy zgłosili w październiku do urzędów 97 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej,  o 37 proc. więcej niż w październiku ubiegłego roku.

W październiku  kontynuowany był trend wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Od początku roku zwiększyło się ono już niemal o 54 tys. osób. W październiku podobnie jak w poprzednich miesiącach tego roku poziom zatrudnienia był też wyraźnie wyższy niż w tym samym okresie ubiegłego roku (o 45 tys. osób czyli 0,8 proc.). Pozytywne tendencje na rynku pracy potwierdza nadzwyczajne przyspieszenie wzrostu średniego wynagrodzenia za październik. Wyniosło ono 3980,92 zł ,o 2,1 proc. więcej niż przed miesiącem. Pozytywny trend utrzymuje się mimo sezonowego charakteru rynku pracy w Polsce. Jesień jest zwykle okresem stabilizacji lub spadku zatrudnienia i wzrostu bezrobocia. Jednak w tym roku te wahania mogą ulec spłaszczeniu. Do końca roku poziom bezrobocia może nawet nie przekroczyć 12 proc.

Grzegorz Baczewski Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji Lewiatan