Giganci rozwijają start-up’y dzięki unijnemu wsparciu. Rozwój startupów jest jednym z elementów wzrostu innowacyjności każdej gospodarki. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma doświadczenie w realizacji programów akceleracji, w których do współpracy zaprasza startupy i korporacje. Do dobiegającego końca, pierwszego programu akceleracyjnego dedykowanemu elektromobilności „Elektro ScaleUp” trafiło 140 zgłoszeń. 35 nowatorskich technologii wybrano do objęcia wsparciem finansowym i mentorskim. Tylko realnie wspierając innowacyjne rozwiązania możemy liczyć na pobudzenie gospodarki. O tym między innymi rozmawiano podczas zakończonego Forum Wizja Rozwoju w Gdyni.

Programy akceleracji koordynowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, stwarzają warunki do połączenia potencjału nowatorskich i kreatywnych startupów z infrastrukturą oraz doświadczeniem dużych firm. Co przekłada się na rozwój wszystkich zaangażowanych stron. Młode innowacyjne przedsiębiorstwa otrzymują wsparcie mentoringowe, eksperckie oraz finansowe. Duże przedsiębiorstwa natomiast dzięki tej współpracy otwierają się na pozyskiwanie innowacji z zewnątrz. Ponadto rozwijają know-how w zakresie współpracy ze startupami.

Giganci rozwijają start-up'y dzięki unijnemu wsparciu= 3 osoby siedzą przy biurku i dyskutują , na blacie stoi laptop, szklanki z napojem oraz leza dokumenty i notatki.
Giganci rozwijają start-up’y dzięki unijnemu wsparciu

Giganci rozwijają start-up’y dla wspólnych korzyści

Współpraca startupów z dużymi przedsiębiorstwami nie należy do procesów łatwych ani intuicyjnych. Każda ze stron funkcjonuje w skrajnie różnych warunkach. Jednak coraz większą dojrzałość obu stron do współpracy i coraz więcej przykładów komercyjnej współpracy na linii startup – korporacja. Wskazują to również raporty opisujące tę kooperację, iż kluczowe znaczenie dla nawiązania współpracy mają testy i pilotaże rozwiązań startupów wewnątrz potencjalnego klienta korporacyjnego.

Elektro ScaleUP stawia na mobilność

Trwający pilotaż Elektro ScaleUP to 27-miesięczny eksperyment, poprzez który PARP sprawdzała słuszność skupienia się na jednym obszarze tematycznym – elektromobilności. Ponadto na wspierania rozwoju startupów posiadających technologię z tego zakresu. Grant dla startupu mógł wynieść w tym programie nawet 550 tys. zł. W „standardowym” programie akceleracyjnym jest to ponad połowa mniej. W ramach Elektro ScaleUP wybrano do wsparcia 35 nowatorskich technologii spośród 141 zgłoszeń. Proces wyszukiwania i selekcji technologii wartych objęcia programem, jak również realizację programu akceleracyjnego realizował akcelerator techBrainers. Oczekiwania organizatorów dwukrotnie przerosła także liczba korporacyjnych uczestników programu. Aż 14 korporacji czynnie zaangażowanych w program odzwierciedla rynkowy trend, który nie pozwala liderom rynku energii, paliw, transportu i innych branż pozostawać obojętnymi na „zielone” rozwiązania technologiczne, które są opłacalne zarówno środowiskowo, jak i biznesowo.

Elektro ScaleUP to trzeci, po programie ScaleUP oraz Poland Prize, pilotażowy program akceleracyjny realizowany przez PARP. Warto wskazać, iż pilotaże dobrze przyjęte przez rynek, jak np. ScaleUP z 2016 r., mają szanse na ponowne pojawienie się na rynku, w wersji udoskonalonej w oparciu o wnioski z pilotażu.

Aktualnie, startupy mogą jeszcze skorzystać ze wsparcia w ramach następcy ww. ScaleUP, czyli Programów akceleracyjnych, choć program wchodzi w fazę końcową i już tylko pojedyncze akceleratory organizują nabory jesienią. Warto się zatem pospieszyć. PARP przygotowuje również po-pilotażową wersję programu Poland Prize. Dedykowanego pomysłodawcom i startupom spoza Polski, którzy właśnie na polskim rynku dostrzegają potencjał do rozwoju biznesu. Pilotażowa wersja Poland Prize zakończyła się w I kw. 2020 r. W toku 18 miesięcy jego realizacji, do programu wpłynęło 3 000 zgłoszeń z 70 krajów świata. Natomiast wsparciem mentorskim oraz finansowym objęto 101 innowacyjnych firm.

Źródło: parp.gov.pl