Bezrobocie rejestrowane w lipcu 2020 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca – 6,1%. Według danych GUS liczba osób bezrobotnych w lipcu wzrosła o 3 tys. osób. Oznacza to znacznie mniej niż jeszcze w czerwcu (ok. 15 tys.) i maju (ok. 46 tys.).

Stosunkowo dobre dane dotyczące bezrobocia rejestrowanego korelują z zaskakująco pozytywnymi informacjami dotyczącymi zatrudnienia w firmach (podmioty pow. 9 zatrudnionych). Czerwcowe dane pokazały wzrost tego wskaźnika miesiąc do miesiąca, po raz pierwszy od wybuchu pandemii, o 12 tys. osób. Co więcej, dane za lipiec pokazały wzmocnienie tego trendu. Liczba zatrudnionych wzrosła o ponad 66 tys. miesiąc do miesiąca. Choć szacunkowa liczba zatrudnionych – 6252 tys. – była niższa o 2,3% niż w czerwcu 2019 r. Lipiec to również kolejny miesiąc, w którym wyraźnie zwiększyła się liczba zgłoszonych ofert pracy. O 12,7 tys. w stosunku do czerwca – do 105,9 tys.).  

Bezrobocie rejestrowane w lipcu 2020 r. - puste miejsce przy biurku
Bezrobocie rejestrowane w lipcu 2020 r.

Bezrobocie a stabilizacja zatrudnienia

Wyniki przeprowadzonej pod koniec lipca kolejnej edycji badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego oraz Polskiego Funduszu Rozwoju wskazują na stabilizowanie się sytuacji przedsiębiorstw w zakresie planów zatrudnienia. 78% firm planuje utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia – w porównaniu z początkiem kwietnia to o 16 pkt. proc. więcej. Jedynie 6% deklaruje redukcję personelu, zaś 13% zamierza zwiększyć liczbę pracowników. Na początku kwietnia br. takie deklaracje składało odpowiednio 28% oraz 2% badanych firm.

Na poprawę na rynku pracy w kolejnych miesiącach oddziaływać będą pozytywne sygnały płynące z gospodarki. Odbudowująca się produkcja przemysłowa oraz handel detaliczny stanowią dobry prognostyk. Potwierdzają to także sierpniowe badania GUS w zakresie koniunktury w przedsiębiorstwach.

Źródło: gov.pl