Rejestracja spółki – 5 najczęściej popełnianych błędów. Osoby, które pierwszy raz zakładają własną firmę, często decydują się na formę jednoosobowej działalności gospodarczej. Z czasem może się okazać, że firma się rozrasta, a korzystniejszym rozwiązaniem byłaby spółka. Przekształcenie jdg w spółkę jest możliwe, ale trzeba pamiętać o tym, że błędy w rejestracji nowego podmiotu mogą być kosztowne. Eksperci inFakt podpowiadają, jak ich uniknąć.

Przekształcenie w spółkę odbywa się na zasadzie sukcesji praw i obowiązków. Nowo powstająca jednostka staje się więc stroną umów, które wcześniej były związane z poprzednim podmiotem. W takiej sytuacji nie trzeba zawierać nowych porozumień albo podpisywać aneksów z pracownikami, którzy pracowali do tej pory dla jednoosobowej działalności oraz z kontrahentami, z którymi jdg miała podpisane umowy. Automatycznie na spółkę przechodzą także kredyty i leasingi zaciągnięte w ramach jednoosobowej działalności.

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę nie pozwoli jednak na ucieczkę od firmowych długów. Przepisy stanowią, że przedsiębiorca będący osobą fizyczną odpowiada za swoje długi, które powstały w czasie, gdy prowadził jdg, przez trzy lata od przekształcenia działalności w spółkę.

Rejestracja spółki – kosztowne literówki

Błędy dokonane podczas przekształcenia mogą skutkować utratą czasu i pieniędzy, a dla nowo powstających firm to bardzo cenne zasoby. Przy rejestracji firmy trzeba dokonać dwóch opłat:

  • za wpis do KRS (250 zł, jeśli firma jest zakładana przez internet; 500 zł, jeśli u notariusza),
  • za wpis do Monitora Sądowego i Gospodarczego (100 zł).

W wyniku nawet drobnego błędu (np. pomyłki w numerze PESEL), KRS odrzuci wniosek. Można się postarać o zwrot wpłaty za wpis do MSiG. Natomiast za wpis do KRS środków nie da się odzyskać. Sądy stoją na stanowisku, że opłata należy się za rozpatrzenie wniosku. KRS, rozpatrując wniosek negatywnie, wykonał powierzone zadanie, a wina leży po stronie tego, kto zrobił błąd.

Warto jednak pamiętać, że po odrzuceniu pierwszego wniosku o wpis do KRS, przy kolejnym można złożyć prośbę o zaliczenie wcześniejszej opłaty na poczet nowego wniosku.

Rejestracja spółki – jakie pozostałe, najczęściej popełniane błędy, można jeszcze wskazać?

  • Niedotrzymanie terminu złożenia wniosku. Na złożenie wniosku o wpis do KRS ustawodawca wyznaczył 7 dni od momentu spisania umowy spółki (jeżeli umowa była zawarta przez portal S24) albo 6 miesięcy (jeżeli umowa jest w formie aktu notarialnego). Przekroczenie tych terminów skutkuje odrzuceniem wniosku. Wpłacone pieniądze przepadają, a całą procedurę należy zacząć od początku.
  • Wybranie błędnej nazwy dla spółki. Pomimo powszechnego przekonania, że można wybrać dowolną nazwę dla swojej firmy, istnieją pewne obostrzenia. Przykładowo, w nazwie nie można używać słów takich jak „bank” lub „towarzystwo ubezpieczeniowe”, jeżeli nie są spełnione dodatkowe wymogi dotyczące ich wykorzystania. Ponadto w nazwie nie można używać form prawnych prowadzonej działalności, czyli np. nie można nazwać firmy: „Agencja Reklamowa spółka cywilna”. Przekształcając jdg w spółkę, przedsiębiorca może zachować dotychczasową nazwę firmy, która zostanie uzupełniona o oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Może też zdecydować się na nową nazwę. Jeśli wybierze drugą możliwość, to do nowej nazwy przez 12 miesięcy musi dokładać człon „dawniej tutaj stara nazwa firmy”. Chodzi o to, żeby kontrahenci wiedzieli, że mają do czynienia z tym samym podmiotem, który już znają. Jednocześnie wiedzieli, że niedawno się przekształcił i zmienił nazwę.
  • Brak dokumentów i załączników. Minimum wymaganych dokumentów przy rejestracji spółki to umowa spółki oraz lista wspólników. Czasami tych dokumentów może być więcej, ale nie zawsze rejestrujący spółkę wie, że musi coś jeszcze dołączyć. Pewnym ułatwieniem jest zakładanie spółki z o.o. przez portal S24. Ten system jest tak skonstruowany, że jeżeli nie wypełnimy obowiązkowego pola lub nie dodamy wymaganego załącznika, to nie będzie można przejść do następnego etapu wypełniania formularza.
  • Złożenie wniosku do niewłaściwego Sądu Rejestrowego. Właściwy Sąd Rejestrowy to ten, który obejmuje zasięgiem działania adres, pod którym znajduje się siedziba spółki. Bywają sytuacje, kiedy wspólnicy błędnie składają wnioski – np. do sądu wybranego ze względu na adres ich zameldowania.

Dlaczego spółka się opłaca?

Jak wskazuje Piotr Ciszewski, największa zaleta wynikająca z założenia spółki z o.o. to ograniczona odpowiedzialność wspólników. Tylko do wysokości wniesionych wkładów. Natomiast osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą odpowiada swoim całym majątkiem, także prywatnym. Warto również dodać, że przedsiębiorcy, którzy nie chcą mieć powiązania między wcześniejszą jdg a nową spółką, często decydują się na zamknięcie jednoosobowej działalności i założenie nowej spółki.

Źródło: infakt