W związku z ogłoszeniem konkursu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza Przedsiębiorców do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym poddziałania 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 19 sierpnia 2015 r. w Warszawie, w Sali Kinowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4.

Spotkanie poprowadzą eksperci Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu PARP.

Szczegółowy program: http://popw.parp.gov.pl/images/popw/pdf/program_spotkania19.08.pdf

źródło: PARP