Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości otworzyły nowy obiekt na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie. W inauguracji udział wzięła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel, która mówiła o wsparciu przedsiębiorczości z Funduszy Europejskich 2014-2020.

Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) pozyskała kwotę ponad 81 mln zł z Programu Innowacyjna Gospodarka na 4 projekty mające na celu wsparcie początkujących przedsiębiorców. Największy z nich – Droga do Polski Przedsiębiorczej – ukierunkowany jest na rozwój nowoczesnych, proinnowacyjnych usług dla MŚP oraz wsparcie wdrażania innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, technicznych i informatycznych.

W ramach projektu powstała sieć 50 inkubatorów w 24 miastach oraz 10 wyspecjalizowanych punktów wsparcia start-upów (tzw. AIP Business Link). Według danych AIP z różnych form wsparcia oferowanych w ramach systemu akademickich inkubatorów przedsiębiorczości skorzystało dotychczas 7 tys. start-upów. Obecnie w inkubatorach AIP działa blisko 1700 firm.

Inkubator na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II będzie kolejnym biurem AIP w Krakowie. Do dyspozycji młodych przedsiębiorców przeznaczonych będzie 160 metrów kwadratowych. Znajdą się tam przestrzenie biurowe dla start-up’ów, a także sala konferencyjna. W ramach AIP Kraków działa 5 innych biur zlokalizowanych na kilku krakowskich uczelniach wyższych.

Przedsiębiorczość jest jednym z kluczowych obszarów wsparcia w nowej perspektywie finansowej UE – poinformowała wiceminister Iwona Wendel podczas inauguracji AIP Kraków. Dodała, że nacisk zostanie położony na wsparcie tworzenia przedsiębiorstw w oparciu o nowatorskie pomysły, tzw. startup’ów. Fundusze na ten cel będą dostępne w ramach Programu Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia oraz regionalnych programów operacyjnych:

  • Wsparcie startup’ów w Programie Inteligentny Rozwój ukierunkowane zostanie na firmy, których działalność oparta jest na wysoko innowacyjnych pomysłach lub na komercjalizacji wyników prac B+R. Finansowane będą działania stymulujące aktywność inwestorów prywatnych, czyli funduszy seed capital, funduszy venture capital oraz aniołów biznesu. W tym celu uruchomione zostaną instrumenty finansowe o charakterze kapitałowym i pożyczkowym.
  • W ramach Programie Polska Wschodnia planowana jest realizacja działania „Platformy startowe dla nowych pomysłów”. Wsparcie kierowane będzie do młodych ludzi (do 35. roku życia), w szczególności absolwentów szkół wyższych oraz studentów ostatnich lat studiów, chcących realizować innowacyjne pomysły biznesowe Polsce Wschodniej. Platformy zapewniać będą usługi okołobiznesowe i specjalistyczne oraz wsparcie finansowe (dotacje do 800 tys. zł).
  • Regionalnych Programach Operacyjnych dostępne będzie wsparcie usług świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości. Przewiduje się również wsparcie projektów inwestycyjnych MŚP poprzez poprawę dostępu do finansowania w postaci pożyczek i poręczeń.
  • Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach RPO oraz Programu Wiedza Edukacja Rozwój) finansowane będą instrumenty wspierające rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo.
 źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju; Portal Funduszy Europejskich