Realizacja Korytarza Północ–Południe jest kluczowym warunkiem dalszej integracji europejskiej. Najnowszy raport firmy Roland Berger pokazuje, jak wiele – politycznie, gospodarczo i społecznie – może zyskać Polska i cała Europa dzięki infrastrukturze przesyłowej. Zdaniem twórców raportu projekt powinien być realizowany stopniowo, w oparciu o preferencyjny dostęp do funduszy i stały dialog z krajowymi regulatorami, administracją publiczną i instytucjami unijnymi.

Raport pt. „W kierunku realizacji. Torowanie drogi dla infrastrukturalnego Korytarza Północ–Południe w Europie Centralnej” został zaprezentowany podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. Jego twórcy podkreślali, że realizacja głównych projektów w ramach Korytarza przed końcem dekady winna być wspólnym priorytetem Komisji Europejskiej, rządów krajowych i operatorów systemów przesyłowych, a także instytucji zapewniających finansowanie. – Nasz raport analizuje kluczowe elementy Korytarza i przedstawia mapę drogową ich realizacji. Pokazujemy realistyczny obraz możliwości finansowania tego ogromnego przedsięwzięcia na zasadach komercyjnych przy zaangażowaniu sektora prywatnego. Naszym zdaniem Korytarz powinien być realizowany stopniowo, w oparciu o rozwój popytu i podaży na poszczególnych rynkach. Dzięki temu niektóre projekty mogłyby być realizowane na zasadach rynkowych w oparciu o środki wypracowane przez krajowych operatorów systemów przesyłowych i przy wykorzystaniu tradycyjnych form finansowania – powiedział podczas prezentacji raportu Paweł Olechnowicz, Przewodniczący Rady Dyrektorów Central Europe Energy Partners (CEEP).

Nie wszystkie projekty w ramach Korytarza mogą zyskać pełne finansowanie komercyjne. Dlatego niezbędne jest zapewnienie im priorytetowego dostępu do funduszy publicznych. – Kluczowy jest dialog między krajowymi regulatorami i operatorami systemów przesyłowych. Pozwoli on na wypracowanie optymalnego otoczenia regulacyjnego, nadanie poszczególnym projektom właściwych priorytetów oraz zapewnienie finansowania, które pozwoli na ich sprawną realizację. Proponujemy także powołanie do życia platformy koordynującej prace nad Korytarzem na wszystkich etapach – od planowania technicznego, poprzez finansowanie, aż po wsparcie publiczne dla tych projektów, które są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, ale nie mogą być realizowane jedynie w oparciu o reguły rynkowe – dodał Heiko Ammermann, Senior Partner w firmie doradczej Roland Berger.

Korytarz Północ–Południe składa się z projektów infrastrukturalnych w obszarze gazu, energii elektrycznej i ropy naftowej, które mają połączyć rynki Europy Centralnej tak ze sobą, jak i z zachodnią częścią kontynentu. W sektorze gazowym Korytarz ma za zadanie stworzyć spójną sieć przesyłową, składającą się z gazociągów i interkonektorów, rozciągającą się od Morza Bałtyckiego aż po wybrzeże Adriatyku. Korytarz ma także przedłużyć istniejące już ropociągi, tak aby ropa naftowa dostarczana do Europy przez Bałtyk lub Adriatyk mogła być następnie swobodnie transportowana w całej Europie Centralnej. Jeśli chodzi o sektor energii elektrycznej najistotniejsza jest budowa linii wysokiego napięcia, które połączą Kraje Bałtyckie – będące dziś w tym obszarze samotnymi wyspami – z resztą Europy. Infrastruktura, jaka w efekcie powstanie, będzie mieć zasadnicze znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Europy Centralnej. Istotne korzyści odniesie też cała Unia Europejska, która dzięki realizacji Korytarza zwiększy swą konkurencyjność, wzmocni rodzimy przemysł i ułatwi koordynację strategicznych celów.

Debata nt. Korytarza Północ–Południe w Krynicy została zorganizowana przez Central Europe Energy Partners (CEEP) i Grupę LOTOS S.A.

źródło: CEEP